RÔZNE TYPY SLUCHOVEJ STRATY

Znalosť typu straty sluchu je potrebná na zaistenie správnej liečby.

Strata sluchu je normálne rozdelená do dvoch kategórií: prevodová strata sluchu a percepčná (senzorineurálna porucha sluchu) v závislosti v ktorej časti ucha sa nachádza.

Môžete mať aj zmiešanú poruchu sluchu, ktorá je kombináciou týchto dvoch.

Ak máte podozrenie, že máte poruchu sluchu, alebo ak existujú fyzické alebo zdravotné problémy ucha, ktoré spôsobujú obavy, je možné vykonať test sluchu.