PRAVIDLÁ A PODMIENKY

DÔLEŽITÉ: POUŽÍVANÍM TEJTO STRÁNKY PRIJÍMATE NASLEDUJÚCE PODMIENKY. POKIAĽ S NIMI NESÚHLASÍTE, MUSÍTE STRÁNKU OPUSTIŤ.

Vlastnické právo

Copyright © Widex A/S 2015. Autorské právo, ochranné známky, údajebáza práv a ďalších práv duševného vlastníctva v materiáloch uvedených na týchto internetových stránkach (“Materiály webových stránok”, ktoré zahŕňajú text, grafiku, software a audiovizuálny obsah) sú vo vlastníctve alebo v licencii spoločnosti Widex A/S (“my” a “nás”). Tieto práva sú chránené dánskymi zákonmi.

Kopírovanie a používanie iných webových materiálov prístupných prostredníctvom našich webových stránok platnými pre používanie webových stránok tretej strany, ktoré si prehliadate.

Obchodné podmienky:

Materiály z našich webových stránok sú k dispozícii pre všeobecné informačné účely a následné predanie produktu alebo služby sa riadi podmienkami príslušného distribútora.

PREHLÁSENIE:

Materiály z našich webových stránok sú k dispozícii bezplatne na princípe "tak ako sú"..

Informácie na webových stránkach, týkajúce sa straty sluchu, sú informáciami všeobecnými a nemôžu nahradiť konzultáciu s odborníkom na sluch. Preto Vám pri strate sluchu odporúčame, aby ste takého odborníka navštívili.

Nenesieme zodpovednosť za škody vyplývajúce z použitia týchto webových stránok, ak sú a) priame alebo nepriame, zvláštne, náhodné alebo následné straty alebo škody, alebo b)akákoľvek strata zisku, príjmu, dát alebo dobrého mena, alebo c) akákoľvek strata z prerušenia podnikania alebo zlyhania počítača. Odmietame akúkoľvek zodpovednosť za chyby alebo pozabudnutie v informačných materiáloch a funkcií zahrnutých do webových stránok.

Rozhodné právo a spory

Odkazy na iné stránky

 

Tieto stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy, ktoré nie sú nami prevádzkované. Tieto odkazy sú len pre Vašu informáciu a pre prehľad a neznamenajú schválenie činností týchto webových stránok tretích strán alebo akékoľvek spojenie s ich prevádzkovateľmi. Nepodporujeme vonkajších prevádzkovateľov, ich webové stránky, výrobky alebo služby, ktoré ponúkajú. Nekontrolujeme tieto stránky a nie sme zodpovední za ich údaje a praktiky v ochrane súkromia.

 

Z času na čas môžeme aktualizovať tieto zásady ochrany osobných údajov. Ak sa to stane, zverejníme aktualizovanú verziu na tejto stránke. 

Kontaktujte Widex

Ak máte nejaké pripomienky k ochrane osobných údajov, prevádzkovaniu tejto stránky a podobne, neváhajte nás kontaktovať.

 

Go to the top