Diskriminačná Porucha

Keď počujete, ale nerozumiete tomu, čo sa hovorí.

 ČO JE DISKRIMINAČNÁ PORUCHA

Porucha sluchu neznamená len neschopnosť počuť dostatočne nahlas. Niektorí ľudia môžu mať tiež veľké problémy so sluchom v rámci špecifickej a úzkej frekvenčnej oblasti. To môže viesť k tomu, čo je známe ako „diskriminačná porucha“; človek môže počuť reč, ale nerozumie jej.

KOMPLIKOVANÉ DISKRIMINAČNÉ SLOVÁ

Diskriminačná porucha znamená, že niektoré zvuky reči nemôžu byť vnímané uchom a mozgom, čo sťažuje rozlíšenie medzi slovami a zvukmi reči – najmä tie, ktoré sú umiestnené blízko seba. 

ROZPOZNÁVANIE REČI

Váš lekár- odborník na starostlivosť o sluch môže zmerať rozpoznávanie reči (v percentách), aby zistil, či máte diskriminačnú poruchu. Percento správne identifikovaných testovacích slov sa nazýva „skóre rozpoznávania reči“. To predstavuje rozdiel medzi dokonalým skóre 100 percent a skutočne získaným skóre.

NEISTOTA

Neschopnosť dekódovať alebo uhádnuť správne slová môže mať za následok neistotu vo vašej vlastnej schopnosti počuť. Táto neistota niekedy vedie k tomu, že ľudia s poruchou sluchu „vypnú“ a stanú sa duševne neschopnými využívať svoj zvyškový sluch.

ZISTITE VIAC

ONLINE TEST SLUCHU

Dokončenie nášho online testu sluchu je veľmi jednoduché. Stačí odpovedať na päť jednoduchých otázok a vypočuť si niekoľko zvukových príkladov. Výsledky dostanete okamžite.
Vykonajte online test sluchu

NÁJDITE SI SVOJHO LEKÁRA- ODBORNÍKA 

Nájdite vo svojom okolí odborníka na starostlivosť o sluch.
Nájdite našu výdajňu načúvacích prístrojov

SÚVISIACI OBSAH

Go to the top