PERCEPČNÁ PORUCHA SLUCHU

PRÍČINY PERCEPČNEJ PORUCHY SLUCHU

K percepčnej poruche sluchu dochádza v prípade, keď je zničený orgán vnútorného ucha alebo nervové dráhy vedúce signály do mozgu. Tento typ poruchy sluchu je nevratný a aj hlasné zvuky sú vtedy vnímané ako príliš tlmené.

PRÍZNAKY SENSORINEURÁLNEJ PORUCHY SLUCHU

  • Znížená citlivosť na jemné zvuky
  • Schopnosť rozlišovať medzi rôznymi rečovými prejavmi môže byť problematická
  • Vnímanie hlasitosti je ovplyvnené.

 

SENZORINEURÁLNE PRÍČINY PORUCHY SLUCHU

STARNUTIE
Starnutie je hlavnou príčinou všetkých typov porúch sluchu a teda aj senzorineurálnej poruchy sluchu. Prvými príznakmi progresívnej poruchy sluchu môžu byť problémy s porozumením reči s hlukom v pozadí. Má tendenciu sa vyvíjať vo veku od 60 rokov a viac.

HLUKOVÁ EXPOZÍCIA
Senzorická porucha sluchu môže byť spôsobená vystavením hlasnému hluku, ktorý môže viesť k poškodeniu vnútorného ucha. Neustále sme vystavení zvukom, v práci aj mimo práce.
GENETICKÉ PODMIENKY
Genetická senzorineurálna porucha sluchu môže postihnúť deti od narodenia alebo sa vyvinúť neskôr v živote.

VRODENÉ STRATY SLUCHU PRI NARODENÍ
Injekcie počas tehotenstva, komplikácie počas pôrodu, predčasný pôrod a dedičné predispozície môžu všetky spôsobiť senzorineurálnu poruchu sluchu u novorodencov.

DROGY A LIEKY
Senzorická porucha sluchu môže byť vedľajším účinkom niektorých liekov a liečby rakoviny.

LIEČBA SENZORINEURÁLNEJ PORUCHY SLUCHU

Odporúča sa včasná liečba, pretože senzorineurálna porucha sluchu môže viesť k izolácii a zníženiu kvality života.
Tento typ poruchy sluchu je len zriedka možné zvrátiť lekárskymi alebo chirurgickými zákrokmi. Senzorineurálnej poruche sluchu možno často pomôcť pomocou načúvacích prístrojov.
Najlepším spôsobom, ako diagnostikovať a liečiť senzorineurálnu poruchu sluchu, je navštíviť lekára s cieľom úplného vyhodnotenie stavu sluchu.

ZISTITE VIAC

AKO VÁŠ SLUCH FUNGUJE

Ucho je taký pozoruhodný orgán. Ako však náš sluch funguje? A čo to znamená mať stratu sluchu? 

Ako funguje vaše ucho

Online test sluchu

Absolvovať náš online test sluchu je veľmi ľahké. Stačí len zodpovedať päť jednoduchých otázok a vypočuť si pár zvukových ukážok. Výsledky sa dozviete okamžite.

VYSKÚŠAJTE SI TEST SLUCHU ONLINE

NÁJDITE SI SVOJHO ODBORNÍKA

Nájdite vo svojom okolí lekára-odborníka.
Nájdite našu výdajňu načúvacích prístrojov

SÚVISIACI OBSAH

Go to the top