PREVODOVÁ STRATA SLUCHU

ČO JE PREVODOVÁ STRATA SLUCHU?

K prevodovej poruche sluchu dochádza vtedy, ak je prechod zvuku zablokovaný buď vo zvukovode alebo v strednom uchu.

Prechod zvuku môže byť zablokovaný v dôsledku blokád alebo poškodených anatomických štruktúr vo vonkajšom uchu, zvukovode alebo strednom uchu.

PRÍČINY PREVODOVEJ PORUCHY SLUCHU

Prevodová porucha sluchu môže byť ovplyvnená nasledujúcimi faktormi:

  • Nahromadenie ušného mazu
  • Otitis media – zápal stredného ucha
  • Chronic infection - chronická infekcia
  • Cholesteatom – výrastok v stredouší
  • Otosclerosa – abnormálne prerastanie kostí v okolí stredoušia

Ľudia s prevodovou poruchou sluchu majú problémy počuť všetky tiché zvuky - hlboké i vysoké.

LIEČBA PREVODOVEJ PORUCHY SLUCHU

Existuje niekoľko typov prevodovej poruchy sluchu.

Niektoré typy prevodovej poruchy sluchu je možné korigovať pomocou načúvacích prístrojov. Ak Cortiho orgán v kochlei funguje normálne, načúvacie prístroje môžu pomôcť pri prenose zvuku do vonkajšieho alebo stredného ucha.

Iné typy vodivej poruchy sluchu je možné liečiť neinvazívne alebo chirurgicky.

Neinvazívne postupy, však nemusia úplne zvrátiť prevodovú poruchu. Preto ľudia s prevodovou poruchou sluchu môžu často mať prospech z načúvacieho prístroja.

ZISTITE VIAC

AKO VÁŠ SLUCH FUNGUJE

Ucho je taký pozoruhodný orgán. Ako však ucho funguje? A čo to znamená mať stratu sluchu?
Ako funguje sluch

ONLINE TEST SLUCHU

Absolvovať náš online test sluchu je veľmi ľahké. Stačí len zodpovedať päť jednoduchých otázok a vypočuť si pár zvukových ukážok. Výsledky sa dozviete okamžite.

VYSKÚŠAJTE SI TEST SLUCHU ONLINE

NÁJDITE SI SVOJHO
ODBORNÍKA LEKÁRA V OBLASTI FONIATRIE

Nájdite vo svojom okolí odborníka lekára- odborníka.
Nájdite našu výdajňu načúvacích prístrojov

SÚVISIACE S OBSAHOM

Go to the top