STUPNE A TYPY PORUCHY SLUCHU

Váš lekár- odborník pri odporúčaní vhodného načúvacieho prístroja berie do úvahy stupeň a typ Vašej poruchy sluchu. Každá porucha sluchu je unikátna svojím typom a stupňom a niektoré načúvacie prístroje môžu byť pre Vás vhodnejšie než iné.

Stupne poruchy sluchu

Aká vážna je Vaša porucha sluchu? To záleží na tom, aké hlasné zvuky ste schopní počuť. Váš lekár- foniater zaznamená tieto hladiny do tzv. audiogramu, aby určil stupeň Vašej poruchy sluchu. Porucha sluchu sa zvyčajne rozdeľuje na 3 stupne: stredne ťažká, ťažká, veľmi ťažká.

Typy poruchy sluchu

Porucha sluchu sa môže týkať jedného ucha alebo oboch uší. Existujú štyri typy poruchy sluchu.

Obojstranná/ jednostranná 

  • obojstranná znamená poruchu sluchu v oboch ušiach, zatiaľ čo jednostranná postihuje len jedno ucho.

Symetrická/ asymetrická

  • symetrická strata znamená, že stupeň aj typ Vašej poruchy sluchu sú v oboch ušiach rovnaké. Asymetrická znamená, že na každom uchu máte iný typ a stupeň poruchy sluchu.

Progresívna/ náhla 

  • progresívna porucha sluchu sa postupom času zhoršuje, zatiaľ čo náhla príde nečakane, napríklad potom, čo ste boli vystavení veľmi hlasnému zvuku. Navštívte bezodkladne lekára, pokiaľ máte pocit, že by ste mohli trpieť náhlou poruchou sluchu.

Premenlivá/ stála

  • Premenlivá porucha sluchu sa časom zlepšuje či zhoršuje, zatiaľ čo stála zostáva nemenná.

ZISTITE VIAC

POČUJETE VO SVOJOM ŽIVOTE VEĽA HLUKU?

Niekedy je z hluku šum a to môže predstavovať problém pre Vaše uši. Čo však presne tvorí hluk a ako ovplyvňuje náš sluch? Viac informácií o tom nájdete tu.
Ako hluk ovplyvňuje váš sluch

Online test sluchu

Absolvovať náš online test sluchu je veľmi ľahké. Stačí len zodpovedať päť jednoduchých otázok a vypočuť si pár zvukových ukážok. Výsledky sa dozviete okamžite.

VYSKÚŠAJTE SI TEST SLUCHU ONLINE

NÁJDITE SI SVOJHO LEKÁRA- ODBORNÍKA

Vyhľadajte si svojho lekára- odborníka.

Nájdite našu výdajňu načúvacích prístrojov

SÚVISIACI OBSAH

Go to the top