MATE EN VORMEN VAN GEHOORVERLIES

WAT IS DE ERNST VAN UW GEHOORVERLIES?
Iedereen heeft een uniek gehoorverlies, daarom zijn sommige hoortoestellen beter voor u dan andere. Uw audicien houdt bij zijn/haar advies rekening met de mate en het soort gehoorverlies dat u hebt.

MATE VAN GEHOORVERLIES

Er zijn doorgaans zes gradaties van gehoorverlies die uw audicien zal gebruiken om uw gehoorverlies bij verschillende frequenties te beschrijven. Bespreek het audiogram gerust met uw audicien. Vraag welke geluiden (frequenties) en welke luidheid (intensiteit) u kunt horen. Deze informatie kan u een goede start geven om uw unieke manier om de wereld om u heen te horen te begrijpen

ER ZIJN VIER VORMEN VAN GEHOORVERLIES DIE U ZOU KUNNEN ERVAREN.

Binauraal vs. monauraal

  • Bij een binauraal verlies gaat het om beide oren, bij monauraal betreft het één oor.

Symmetrisch vs. asymmetrisch

  • Symmetrisch betekent dat de mate van verlies aan beide oren ongeveer hetzelfde is. Bij een asymmetrisch verlies hebben de beide oren een verschillende mate van gehoorverlies.

Progressief vs. plots optredend gehoorverlies

  • Een gehoorverlies kan geleidelijk ontstaan en in de loop van de tijd verergeren; dat wordt progressief genoemd. Een plots optredend verlies ontstaat ineens - bijvoorbeeld nadat iemand heeft blootgestaan aan zeer luid geluid. Denkt u dat u een plots optredend gehoorverlies hebt, neem dan onmiddellijk contact op met uw huisarts.

Fluctuerend vs. stabiel gehoorverlies

  • Een fluctuerend gehoorverlies kan wisselen; erger en minder erg worden, een stabiel gehoorverlies blijft hetzelfde.

ONLINE HOORTEST

Onze online hoortest is eenvoudig om te doen. U hoeft alleen vijf eenvoudige vragen te beantwoorden en naar een paar geluidsvoorbeelden te luisteren. U krijgt meteen uw resultaat te zien.
Doe de online hoortest

VIND UW LOKALE WIDEX-SPECIALIST

Vind een audicien in de buurt.

Zoek een verkooppunt

GERELATEERDE INFORMATIE

Naar boven