DISCRIMINATIEVERLIES 

Als u wel kunt horen maar niet verstaan wat er wordt gezegd.

WAT IS EEN DISCRIMINATIEVERLIES?

Een gehoorverlies betekent niet eenvoudig dat je niet luid genoeg kan horen. Sommige mensen hebben veel moeite om een bepaalde, soms smalle, frequentieband te horen. Dit kan resulteren in wat bekend staat als “discriminatieverlies”; je hoort spraak wel, maar verstaat het niet.

MOEITE MET HET VERSTAAN VAN WOORDEN

Met een discriminatieverlies kunnen bepaalde spraakklanken niet worden waargenomen door het oor en de hersenen, waardoor het lastig is om onderscheid te maken tussen woorden en spraakklanken - vooral de klanken die dicht bij elkaar liggen.

SPRAAKVERSTAAN

Uw audicien kan het spraakverstaan meten (in procenten) om te zien of u een discriminatieverlies hebt. Het percentage correct nagezegde woorden wordt de “spraakverstaanvaardigheidsscore, ook wel spraakscore” genoemd. Het discriminatieverlies is het verschil tussen uw score en de perfecte score van 100%.

ONZEKERHEID

Het niet kunnen horen of raden van de juiste woorden kan resulteren in onzekerheid over uw eigen hoorvermogen. Die onzekerheid maakt soms dat mensen met een gehoorverlies “dichtslaan”, dat ze mentaal niet in staat zijn om het resterende gehoor te gebruiken.

FIND OUT MORE

ONLINE HOORTEST

Onze online hoortest is eenvoudig om te doen. U hoeft alleen vijf eenvoudige vragen te beantwoorden en naar een paar geluidsvoorbeelden te luisteren. U krijgt meteen uw resultaat te zien.
Doe de online hoortest

VIND UW LOKALE WIDEX-SPECIALIST

Vind een audicien in de buurt.

Zoek een verkooppunt

GERELATEERDE INFORMATIE

Naar boven