TOEGEWIJD AAN GELUID. TOEGEWIJD AAN DE MAATSCHAPPIJ 
TOEGEWIJD AAN GELUID. TOEGEWIJD AAN DE MAATSCHAPPIJ 

KIEZEN VOOR VERANTWOORDELIJKHEID

We zijn voortdurend op zoek naar innovatieve manieren om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren in termen van energie-, water- en brandstofverbruik, afvalbeheer en verpakking.Van een hoofdkantoor op windenergie en duurzame verpakkingen tot ondersteunen van wereldwijde onderzoeksactiviteiten, we helpen geluid en natuur te behouden door middel van verantwoorde zakelijke keuzes.  

EEN DUURZAME THUISBASIS 

Ons hoofdkantoor, net buiten Kopenhagen, is zo ontworpen dat het weinig impact heeft op de omgeving. Het gebouw heeft een aardwarmtesysteem dat grondwater als warmtereservoir gebruikt om voor een heel jaar warmte en koeling op te slaan. Een windmolen steekt boven het gebouw uit en levert meer vermogen dan het hoofdkantoor van Widex gebruikt. Hierdoor is het hoofdkantoor niet alleen CO2-neutraal, maar is Widex ook in staat overtollige energie aan het elektriciteitsnet te leveren, wat een CO2-vrije energiebijdrage aan de omgeving is.

PARTNERS VOOR IMPACT

Widex is ondertekenaar van United Nations Global Compact (UNGC) en zet zich in voor de tien principes van de VN voor het respecteren van mensenrechten, bescherming van arbeidsrechten, milieubehoud en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

In 2011 hebben de Verenigde Naties (VN), de windenergie-industrie en andere invloedrijke organisaties Widex erkend als een van de 15 bedrijven die windtechnologie inzetten als primaire energiebron voor hun hoofdkantoor en productie. Sindsdien zijn we blijven werken aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de VN.

WIDEX DRAAGT ACTIEF BIJ AAN DE VOLGENDE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN VAN DE VERENIGDE NATIES (SDGS):

Naar boven