FINN BEHANDLING AV TINNITUS

Tinnitusopplevelsen er personlig: Noen mennesker opplever kanskje ikke tinnitusen som plagsom, mens andre kan finne den svært irriterende og belastende.

Husk at tinnitus er en symptom, ikke en sykdom eller lidelse. Dette betyr at det ikke finnes en direkte kur for tinnitus, men det er flere måter å forvalte tinnitus og redusere dens innvirkning på livskvaliteten din.

Det er ikke alltid mulig å fastslå den eksakte årsaken til tinnitus, men der årsaken er kjent, kan behandling av den underliggende tilstanden også ha en positiv innvirkning på tinnitusen din.

METODER FOR TINNITUSLINDRING

Det er flere metoder for tinnituslindring. Du kan bruke bare én eller flere i kombinasjon med hverandre. Noen kan fungere bedre for deg enn andre – det finnes ikke én behandling som passer for alle.

FRATALE TONER

Å bruke andre lyder for å distrahere hjernen fra tinnitusen er den vanligste metoden, som kalles lydterapi. Hos Widex tilbyr vi både Zen og SoundRelax™ tonene for å gi deg lindring fra tinnitusen, øke avslapning og trivsel.

AVSLAPNINGSØVELSER FOR TINNITUS

Stress kan også forårsake eller forverre tinnitus. Å gjøre regelmessige avslapningsøvelser har også vist seg å redusere den plagsomme karakteren til tinnitus.
Tinnitusøvelser

HVORDAN DU KAN SOVNE MED TINNITUS

Mange mennesker med tinnitus har også problemer med å sovne eller forbli i søvn. Dårlig søvn kan igjen forverre tinnitus.
Tinnitus og søvn

HVORDAN HØREAPPARATER KAN HJELPE MED TINNITUS

Å tilpasse høreapparater for hørselstap og/eller tinnitus har også vist seg å være effektivt for håndtering av tinnitus fordi hjernen din ikke "mister" lyd.
Høreapparater for tinnitus

Ofte stilte spørsmål

Tinnituslindring refererer til ulike metoder og teknikker som brukes for å lindre/redusere den plagsomme karakteren til tinnitus og forbedre livskvaliteten.

There are several ways to get relief from tinnitus, including sound therapy, cognitive behavioral therapy (counseling), medication, and lifestyle changes, such as reducing stress and avoiding loud noises.

Det er flere måter å få lindring fra tinnitus, inkludert lydterapi, kognitiv atferdsterapi (rådgivning), medisiner og livsstilsendringer, som å redusere stress og unngå høylytte lyder.

Den beste behandlingen for tinnituslindring avhenger av individet og alvorlighetsgraden av symptomene deres. Noen kan finne lindring med lydterapi, mens andre kan dra nytte av kognitiv atferdsterapi (rådgivning), bruk av avslapningsstrategier eller en kombinasjon av behandlinger.
Selv om det for øyeblikket ikke finnes en medisinsk kur for tinnitus, finnes det mange behandlinger tilgjengelig som kan hjelpe med å håndtere symptomene og gi lindring.

Noen remedier du kan prøve hjemme for å gi litt lindring fra tinnitus. 

Gå til toppen