TRUSOUND AOC (AUTOMATISK OUTPUTKONTROL)

Det sidste trin i høreapparatets behandling går ud på at sikre, at lyden afspilles for brugeren i lydbehandlingskernens høje lydkvalitet. Det er lige netop det, AOC gør. AOC-funktionen overvåger det lydsignal, der sendes til højttaleren for at undgå signaler, der er for kraftige til, at højttaleren kan håndtere dem. Det gør den i to trin.

TRIN 1 – SMALBÅNDS AOC-FUNKTION

AOC-funktionen kontrollerer først, om styrken i hver enkelt kanal overstiger det niveau, der fører til forvrængning af outputlyden, eller overstiger det MPO (Maximum Power Output), der er indstillet i tilpasningssoftwaren for den enkelte bruger.

Hvis det er tilfældet, reducerer AOC-funktionen forstærkningen i den relevante kanal. Hvis signalet er tilstrækkeligt kraftigt til at påvirke niveauet i nabokanalerne, bliver forstærkningen også justeret i disse kanaler.

Dette trin kaldes smalbånds AOC-funktionen.

TRIN 2 – BREDBÅNDS AOC-FUNKTIONEN

Det andet trin, bredbånds AOC-funktionen, gennemføres efter, at de behandlede signaler er blevet kombineret til et enkelt outputsignal.

AOC-funktionen kan derefter måle den nøjagtige styrke i slutsignalet. Det gør det muligt at undgå outputsignaler, der er så kraftige, at de rent fysisk ikke kan håndteres af højttaleren.

Ved hjælp af en lille forsinkelse, der allerede er i signalkæden, kan målingen udføres tilstrækkeligt tidligt for systemet til at kunne håndtere signalet, før det afspilles. På den måde kan AOC-funktionen forhindre klipning/forvrængning af outputtet. Det kalder vi pre-peak detektering.

HAR DU SPØRGSMÅL TIL VORES PRODUKTER? 

Besøg vores online-supportområde

Online-supportområde
Gå til toppen