Bliv klogere på decibel (dB) og hertz (Hz)

Decibel (dB) og hertz (Hz) betegner den lydstyrke og -frekvens, du omgiver dig med. Læs med, og få god og brugbar viden om støj og høj lyd.

Når der tales om lydstyrke, bliver det ofte beskrevet som decibel og hertz. Men det er faktisk de færreste, der måske har helt styr på, hvad de to betegnelser egentligt henviser til – og hvordan man bruger dem. For hvor meget støj er egentligt for meget, og hvor høj skal en lyd være, før det kan medføre nedsat hørelse? 

Hvad er decibel?

Decibel er en måleenhed for lydstyrke, der afspejler lydens intensitet i forhold til menneskets hørelse. Når det kommer til lyd, er decibel den afgørende faktor for, hvor højt noget lyder for os.

Hvad betyder decibel og hertz?

Hvis du snakker om, hvor høj en lyd er, så skal du benytte decibel (forkortet dB). Denne skala er lavet ud efter menneskets hørelse. Det betyder, at hvis en lyd måles til 0 decibel, så er det den absolut laveste lyd, et menneske kan høre. For at give en idé om, hvordan skalaen går, så kan du regne med, at en almindelig samtale ofte ligger på cirka 60 dB, mens lyden fra en motorcykel ofte rammer omkring 80 dB. 

Hertz, forkortet til Hz, henviser til frekvensen af lyd eller, sagt med andre ord, lydens tonehøjde. I stedet for at måle høj lyd, måler du altså i stedet antal svingninger per tidsenhed – det vil sige, at en hertz svarer til en svingning per sekund. Det menneskelige øre kan opfatte lyde i en tonehøjde fra 20 Hz til 20.000 Hz. Hvor meget, du kan høre, kommer dermed an på både dB og Hz – samt hvor god din hørelse er.

Kan støjende omgivelser skade min hørelse?

Lydstyrken til visse begivenheder kan være så høj, at den kan medføre høreskader eller endda høretab. En koncert, festival eller diskotek når eksempelvis ofte op på omkring 110 dB – til sammenligning er lyden fra en flymotor cirka 140 dB. Det er altså en meget høj lydstyrke, du udsætter dine ører for i længere tid. Og hvis du ofte befinder dig længere tid på steder, hvor lydniveauet er så højt, kan støjen på sigt skade din hørelse.

Hvornår bør jeg bruge høreværn?

Det virker måske fjollet at tage til koncert, hvis du har tænkt dig at bruge en form for høreværn eller ørepropper. Men når lyden er i den lidt for høje ende i lidt for lang tid af gangen, kan det være godt givet ud. Eller, sagt med andre ord – en koncert i ny eller næ burde ikke skade din hørelse. Men hvis du ofte udsætter dine ører for meget høj lyd, bør du benytte en form for beskyttelse for at undgå høreskader til koncerter og andre begivenheder med høj lyd.

Eksperterne mener, at mennesker udsætter deres hørelse for fare, hvis støjniveauet overstiger 85 dB. Det betyder altså, at gentagne udflugter til koncerter og festivaler kan være farlige for hørelsen. Men der findes også andre tidspunkter, hvor du bør overveje støjen, du udsætter dine ører for. Blandt andet kan nytårsaften kræve en form for beskyttelse for at undgå høretab. Fyrværkeri kan nemlig nå op over 120 dB – og jo tættere på fyrværkeriet du er, jo større farer er der for permanent eller midlertidigt høretab. 

Højlydt støj og høreapparater

Har du allerede nedsat hørelse og bruger høreapparater, kan du indstille dem, så de er forberedte til larmen på forhånd. Blandt andet kan du slå et program til, der sørger for støjreduktion. Eller også kan du gå ned på et lavere niveau, så knapt så meget lyd når ind til dine trommehinder. Skal du udsætte dine ører for meget høj lyd, som du på forhånd ved, når op på skadelige niveauer på decibel-skalaen, kan du også kombinere dine høreapparater med høreværn. 

Undgå en unødvendig høreskade ved støjende begivenheder

Er du ikke sikker på, om du befinder dig et sted, hvor der er lidt for meget støj? Så kan du lave en støjmåling – blandt andet findes der mange apps til din mobiltelefon, der lader dig måle det præcise lydtryksniveau. Kan du se, at lydtrykket når op over 85 dB i længere tid af gangen, eksempelvis til musikarrangementer, kan det være en god idé at tage små pauser. Selv en kort pause væk fra støjen på et enkelt minut kan gøre en stor forskel.

Dagen efter du har udsat hørelsen for høj lyd, kan det være en god idé at tage en dag med ekstra meget ro. At lade dine ører hvile, kan lade din hørelse komme sig over den høje lyd og nedsætte risikoen for permanent høretab. 

Er du bekymret for, om du måske er ved at få høretab? Det kan eksempelvis være fordi, at du føler, at din hørelse af nedsat efter en højlydt begivenhed eller lignende. Så kan det være en god idé at opsøge en hørespecialist, der kan lave en høretest på dig. Denne test kan fortælle, hvilke frekvenser du kan og ikke kan høre, samt den lydstyrke, du kan høre dem ved. Ved hjælp af denne viden kan din hørespecialist vejlede dig i din hørelse og dit eventuelle høretab – både permanent og midlertidigt.
Gå til toppen