VILKÅR

VIGTIGT: NÅR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE, BETYDER DET, AT DU ACCEPTERER NEDENSTÅENDE VILKÅR. HVIS DU IKKE ER ENIG, SKAL DU FORLADE HJEMMESIDEN.

EJERSKAB

Copyright © Widex A/S 2015. Copyright, varemærker, databaserettigheder og andre immaterielle rettigheder i materiale, der vises på eller via denne hjemmeside ("Hjemmesidematerialer" omfatter tekst, grafik, software og audiovisuelt indhold) ejes af eller er givet i licens til Widex A/S ("vi" og "os"). Disse rettigheder beskyttes af dansk lovgivning.

Kopiering og brug af hjemmesidematerialer fra tredjepart, som man har fået adgang til via vores hjemmeside, er underlagt de vilkår, der gælder for den tredjeparts-hjemmeside, du har åbnet.

FORRETNINGSVILKÅR:

Vores hjemmesidematerialer stilles kun til rådighed til generelle oplysningsformål, og efterfølgende levering af ethvert produkt eller enhver service er underlagt den relevante distributørs/forhandlers vilkår.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Hjemmesidematerialerne stilles gratis til rådighed "som de er".

Oplysningerne på hjemmesiden vedrørende høretab er generelle oplysninger, og de kan ikke erstatte et besøg på en høreklinik. Derfor opfordrer vi dig til at opsøge en høreklinik, hvis du har et høretab.

Vi påtager os ikke noget ansvar for tab som følge af brug af denne hjemmeside, uanset om tabet er a) direkte eller indirekte, specielt, tilfældigt eller driftstab eller -skade eller b) eventuelt tab af avance, indtjening, kontrakter, data eller goodwill eller c) ethvert tab, som skyldes driftsstop eller computerfejl. Vi fraskriver os ethvert ansvar for fejl eller udeladelser i de oplysninger, materialer og funktioner, der er inkluderet i hjemmesidematerialerne.

GÆLDENDE LOV OG TVISTER

Links Til Andre Hjemmesider

Denne hjemmeside kan indeholde hyperlinks til hjemmesider, der ikke drives af os. Disse hyperlinks er kun angivet som reference og for at gøre det nemmere for dig, og de er ikke udtryk for, at vi godkender aktiviteterne på de pågældende tredjeparts-hjemmesider, eller at vi har nogen relation til dem, der driver hjemmesiderne. Vi støtter ikke den eksterne operatør, dennes hjemmeside eller produkter og/eller serviceydelser, som udbydes og sælges af den pågældende operatør. Vi kontrollerer ikke disse hjemmesider og er ikke ansvarlige for deres data- og fortrolighedspraksisser.

KONTAKT WIDEX

Hvis du har kommentarer til vores fortrolighedspolitik, praksis for denne hjemmeside eller lignende, er du altid velkommen til at kontakte os.
Gå til toppen