4 virkninger af høretab

Én ting er at lide af høretab. Men vidste du, at der findes forskellige andre sundhedsmæssige virkninger af ubehandlet høretab, der ikke kun handler om øret?

Hvis du udskyder behandling af høretab, kan det påvirke din fysiske og mentale sundhed og dit sociale velvære. Men hvis du får hjælp på et tidligt tidspunkt, kan du reducere risikoen for, at sådanne følgevirkninger nogensinde vil opstå.

Høretab og nedsat hjernefunktion

Øret opfanger og sender lydene omkring os. Men det er hjernen, der behandler signalerne og giver dem mening.

Når du lider af høretab, modtager hjernen færre lyde og "glemmer", hvad den skal gøre med lyden. I de senere år har forskere konstateret, at når der opstår høretab, vil de områder af hjernen, der har med de andre sanser at gøre, overtage de områder af hjernen, der normalt tager sig af hørelsen. Dette kaldes krydsmodal kortikal reorganisering. Grundlæggende forsøger hjernen at kompensere for tabet af høresansen ved at omorganisere sine forbindelser. Og dette kan have en alvorlig indvirkning på hjernens kognitive funktioner.
Når hjernens evne til at behandle lyd nedsættes, påvirker det også evnen til at forstå tale. Og selv med et mildt høretab bliver hjernens høreområder svagere. Med svagere høreområder, vil de områder, der er nødvendige for at kunne tænke på et højere niveau, kompensere for disse områder. De går derfor ind og overtager hørelsen i stedet for at udføre deres primære opgave.
Den gode nyhed er, at du kan gøre noget ved det. Forskning har vist, at høreapparater kan medvirke til at forhindre eller forsinke forringelsen af hjernefunktioner.

Høretab og Alzheimers sygdom

Som nævnt kan et ubehandlet høretab medføre reduceret hjernefunktion. Dette kan fremme sygdomme som f.eks. Alzheimers og demens. På Department of Medicine ved University of Washington viste en undersøgelse af 100 tilfælde af patienter med Alzheimers, at 83 % havde høretab.
Da disse patienter fik høreapparater, blev 33 % klassificeret med mindre svær demens end Alzheimers. Ifølge Fischer Center for Alzheimer's Research kan mange af symptomerne på Alzheimers indirekte være forårsaget af høretab. Høreapparater kan imidlertid medvirke til at forhindre eller forsinke demens, og som den ovenfor nævnte forskning viser, kan de mindske virkningen af demens.

Høretab og depression

I USA gennemførte The National Council on Aging en omfattende undersøgelse om konsekvenserne af ubehandlet høretab. Undersøgelsen viste, at personer med høretab, som ikke brugte høreapparat, var næsten dobbelt så tilbøjelige til at opleve depression som dem, der behandlede deres høretab. Dette er normalt resultatet af social tilbagetrukkethed og isolation, fordi det er så svært at have høretab.
Undersøgelsen viser, at der er mindre sandsynlighed for, at man kommer til at lide af depression, tristhed, angst og paranoia, hvis man bruger høreapparater. En undersøgelse fra 2017 tyder desuden på, at depression som følge af høretab også kan afhjælpes gennem støtte og forståelse fra venner og familie. Personer med høretab kan derfor have gavn af et netværk af mennesker, som de føler sig trygge ved at diskutere deres problemer med.

Høretab, fald og konsekvenser heraf

Ved ubehandlet høretab øger du også risikoen for at falde, alene fordi din bevidsthed om dine omgivelser er nedsat. Fald er skyld i en række skader som f.eks. knoglebrud eller hjerneskader, og det gælder primært for personer over 65.

Set fra et andet perspektiv: sygdomme, der kan medføre høretab

Nu, hvor du ved, hvilke konsekvenser høretab kan have, spekulerer du muligvis over, hvilke sygdomme der kan forårsage høretab.

Type 2-diabetes er en af dem

For personer med diabetes er sandsynligheden for at få høretab dobbelt så stor som for personer uden diabetes. Diabetes forårsager åreforkalkning og fortykkelse af de små blodkar. Dette påvirker blodtilførslen til det indre øre. Den mindskede ilttilførsel kan i sidst ende resultere i høretab. Personer med diabetes bør få hørelsen undersøgt med jævne mellemrum, så diabetesrelateret høretab kan tages i opløbet.

Kræft kan også indirekte medføre høretab

Det skyldes kemoterapi. En af de mere skjulte bivirkninger ved kemoterapi er ototoksicitet eller toksiske skader på det indre øre ? en lidelse, der forårsager høretab. Ifølge University of Arizona Cancer Center er "høretab blevet en af den moderne kræftbekæmpelses mest udbredte bivirkninger. Faktisk er høretab blandt de mest underrapporterede, men alligevel potentielt mest ødelæggende bivirkninger, som mange kemopatienter oplever."

Til sidst et mindre kendt faktum om blodtryk:

Hvis du har forhøjet blodtryk (hypertension), kan du muligvis også være udsat for høretab.
En undersøgelse fra Grant Medical College i Mumbai har vist, at et højt blodtryk kan beskadige blodkarrene - også dem i øret. Der sker en ophobning af fedtplak, som påvirker hørelsen. Det er derfor vigtigt, at højt blodtryk bliver behandlet, før der opstår skader på hørelsen.

Har du en af disse lidelser?

Det er ikke sikkert, at din hørelse overhovedet bliver påvirket, men det er gratis at tage en online-høretest eller besøge en høreklinik. Hvorfor ikke få din hørelse undersøgt i dag?

Find en lokal høreklinik i nærheden.

 

Flere ressourcer:

Healthline.com
Futurity.org
Healthyhearing.com
Lampekieferhearing.com

Gå til toppen