SLIK PARER DU DINE HØREAPPARATER TIL APPLE IOS ENHETER

SLIK PARER DU DINE HØREAPPARATER TIL APPLE IOS ENHETER

FOR ALLE WIDEX MOMENT™ BLUETOOTH HØREAPPARAT

Widex MOMENT™ app er designet for å brukes med WIDEX MOMENT™ Bluetooth® høreapparat.

Med appen kan du kontrollere og sette personlige preferanser på lydjusteringene i høreapparatet. 

Når du har paret telefonen og høreapparatene kan du streame lyd direkte fra din kompatible iOS enhet. Du kan se en liste over kompatible enheter her: Widex

Du kan laste ned Widex Moment App fra Apple Store.

PAR VIA INNSTILLINGER

1. Gå til Instillinger på telefonen og aktiver Bluetooth® (På)

2. Deretter Instillinger > Tilgjengelighet > Høreapparater

3. Skru dine høreapparat AV og PÅ igjen.


Telefonen skal da klare å finne høreapparater med Bluetooth i nærheten. Når telefonen finner høreapparatet, trykk på navnet for å pare med telefonen. 

4. Høreapparatet er nå tilkoblet.


Pass på at "Spill av systemlyd" er AV – for beste opplevelse.

5. Høreapparat-menyen vil vise at høreapparatene er tilkoblet, og i menyen kan du justere lyden og bytte lytteprogram på høreapparatene. 


Vi anbefaler brukere å laste ned WIDEX MOMENT App for å best kontroll på lyden i høreapparatene.

MOMENT App – Hjem skjerm

Du kan n¨å bruke dine høreapparater sammen med Moment App.

Gå til toppen