Kunstig intelligens i Widex høreapparater: Hvordan fungerer det?

Oppdag hvordan Widex høreapparater bruker kunstig intelligens for å tilpasse seg brukerens individuelle lydpreferanser og behov for å gi en bedre lydopplevelse

Kunstig intelligens i Widex høreapparater

Bruken av AI (Artificial Intelligence) i høreapparater har revolusjonert høreapparatindustrien og gjort det mulig for høreapparater å tilby en enda bedre lydopplevelse til brukerne.

Widex er en av de ledende produsentene av høreapparater med AI, og i dette innlegget skal vi se nærmere på hvordan det fungerer.

SoundSense Learn: Tilpassing for individuelle behov

Widex høreapparater bruker en teknologi kalt «SoundSense Learn», som gjør at høreapparatet kan tilpasse seg brukerens individuelle lydpreferanser og behov. SoundSense Learn bruker en kombinasjon av AI og algoritmer for å identifisere og analysere lydene brukeren blir utsatt for og deretter justere høreapparatinnstillingene for å gi en best mulig lydopplevelse.

Personlig profil for hver bruker

Når brukeren først begynner å bruke høreapparatet, vil SoundSense Learn veilede dem gjennom en rekke spørsmål om deres lydpreferanser og lytteevne.
Høreapparatet vil da lytte til lydene rundt brukeren og registrere hvordan brukeren reagerer på dem.

Dette vil opprette en personlig profil for brukeren som SoundSense Learn vil bruke til å finjustere høreapparatinnstillingene.

Automatisk finjustering over tid

Over tid vil SoundSense Learn fortsette å lytte og justere innstillingene slik at brukeren får en best mulig lydopplevelse i alle lydmiljøer.

Dette betyr at brukeren ikke lenger trenger å justere høreapparatinnstillingene manuelt ettersom SoundSense Learn vil gjøre det for dem.

Fremtidige muligheter med AI i høreapparater

SoundSense Learn er et eksempel på hvordan AI kan brukes til å forbedre brukeropplevelsen i høreapparater. I fremtiden kan vi forvente å se enda mer avanserte anvendelser av AI i høreapparater som vil gjøre dem i stand til å analysere og tilpasse seg brukerens lytteevne i sanntid.

Dette vil gi brukerne en enda mer naturlig og komfortabel lydopplevelse som vil gjøre det lettere for dem å kommunisere og nyte lyden rundt seg.

Hva betyr AI for deg?

Det kan hende du opplever det ovennevnte som litt overveldende – og det er fullt forståelig. Du trenger imidlertid ikke å frykte at AI vil ødelegge innstillingene dine eller fjerne innstillinger som hørselsklinikken din har justert.

AI kan være til stor nytte for deg som bruker fordi det kan bidra til å forbedre lydkvaliteten og redusere bakgrunnsstøy, noe som kan gjøre det lettere å høre og forstå samtaler i støyende omgivelser. I tillegg kan den tilby mer personalisering og justering.


Les andre spennende blogger fra Widex her

Gå til toppen