WIDEX SERVICE BESKED

Opsætning af din smartphone til at fungere bedst med dine Widex Moment høreapparater

Widex Moment høreapparaterne understøtter streaming fra Android ASHA -kompatible smartphones.

Dette betyder i bund og grund, at følgende gælder: 

  • Når høreapparater med Bluetooth ™ er parret og forbundet til en ASHA-klar (Audio Streaming for Hearing Aids) Android-smartphone, høres enhver lydstreaming i høreapparaterne.
  • Brugere behøver ikke at have MOMENT appen installeret for at streame lyd fra deres Android smartphone til deres høreapparater.
  • MOMENT appen gør det endnu lettere at parre et sæt MOMENT Bluetooth ™ høreapparater til smartphonen, fordi vi har implementeret et parringsflow i MOMENT appen til Android -telefoner.
  • MOMENT appen til Android telefoner indeholder mulighed for at justere lydindstillingerne for streamet lydsignal og lave personlige programmer til denne streamede lyd fra smartphonen.

SYSTEMLYDE

I standardopsætningen har en smartphone lydindikation, når du rører ved skærmen, klikker på knapperne, skifter skærmbilleder, stryger mellem programmer, får notifikationer fra forskellige apps e.li.

Disse kaldes systemlyde

Vi beder vores brugere om at slukke systemlyde for at få den bedste lyd og brugeroplevelse. Det skyldes, at systemlyde ofte forstyrrer lyden fra høreapparatet.

Smartphonen opfatter høreapparater, der er parret med den, som en slags “headsets”, og derfor sendes alle systemlyde til høreapparaterne, hvilket får høreapparatet til at gå i streaming -tilstand.

Når høreapparater skifter til streamingtilstand, ændres høreapparatindstillingerne, for eksempel skrues mikrofoner ned, og lydstien inde i høreapparatet ændres. Denne ændring ind og ud af streamingtilstand gør, at høreapparatets lydbillede bliver forurenet og forvirrende for brugeren.

Desuden er lydsystemets lyde ofte korte pip, hvilket betyder, at før høreapparatets indstillinger ændres til streamingtilstand, stopper lydstrømmen, og høreapparatet skifter tilbage til normal høreapparattilstand. Ved at slukke for systemlydene undgår du, at du skifter til og fra streamingtilstand.

OPSÆTNING AF SMARTPHONE

(Billeder er eksempler fra Samsung Galaxy S21. Andre Android smartphones indstillingsskærme kan se lidt anderledes ud, men lydindstillinger bør deaktiveres på lignende måder)

1. Åben Indstillinger (Settings) på telefonen.

2. Tryk Lyd & Vibration (Sound & Vibration). 

3. Scroll ned og tryk System lyd/vibration kontrol (sound/vibration control).

4. Ret alle til SLUK.

Du bør også sørge for at aktivere funktionen Brug lydstyrketaster til medier.

Gør følgende:
1. Vend tilbage til Lyd og vibration.
2. Sørg for, at Brug lydstyrketaster til medier er slået TIL.

Compatible phones for ASHA and MOMENT hearing aids

Der er mange Android -smartphones på markedet, men kun de nyeste understøtter faktisk ASHA. For at ASHA kan fungere korrekt, skal Android 11 være installeret på telefonen. Hvis du ikke har Android 11 installeret, skal du opdatere, før du begynder at bruge ASHA.

 

Du kan finde en liste over testede og kompatible telefoner på Widex Pro hjemmesiden.

Kompatibilitet
Gå til toppen