5 goda skäl till varför du bör göra ett hörseltest

Att ta ett hörseltest är kanske inte något du har sett fram emot i hela ditt liv. Men även om du kanske bara har en liten misstanke om att du har en hörselnedsättning, ignorera inte din magkänsla. Nu är det dags att få ett hörseltest. Här är fem goda skäl till varför.

1. Hörselnedsättning påverkar alla aspekter av ditt liv

Våra fem sinnen håller oss anslutna till världen omkring oss - de hjälper oss att bilda relationer och skapa uppfattningar om världen. Så utsikten att förlora ett av dessa sinnen är en skrämmande och ofta isolerande upplevelse.

Vet du att?
94% av hörapparatanvändarna säger att deras hörapparat har förbättrat deras livskvalitet.

Om du lider av hörselnedsättning kan du upptäcka att din livskvalitet har minskat. Du kanske upptäcker att din relation med nära och kära försvagas, att du anstränger dig för att njuta av sociala situationer och att promenaden till stranden inte är densamma om du inte kan höra vågorna slå mot stranden. Varje aspekt av ditt liv är annorlunda med en hörselnedsättning.

2. Hörselnedsättning kan påverka din hälsa och ditt välbefinnande

Om du har en hörselnedsättning måste din hjärna använda mer av sin energi åt den enkla uppgiften att höra. Konversationer blir mer ansträngande eftersom din hjärna arbetar hårdare och försöker förstå vad som blir sagt. Detta kan göra både dig och din hjärna utmattad och kan påverka din övergripande förmåga att komma ihåg detaljer.

Obehandlad hörselnedsättning ger en större risk att utveckla demens – ett studie har visat att risken att utveckla demens är upp till fem gånger högre hos personer med svår obehandlad hörselnedsättning.

Obehandlad hörselnedsättning kan till och med leda till depression. 

3. Du kanske inte ens vet att det finns ett problem

I genomsnitt tar det 10 år för en person med hörselnedsättning att erkänna problemet.

Hörselnedsättning är vanligtvis en långsam process och i vissa fall märker du inte ens att det händer. Eller kanske förnekar du omfattningen av din hörselnedsättning. Det är ofta familj eller vänner som ber dig att göra ett hörseltest. Oavsett hur allvarlig (eller inte) du tror att din hörselnedsättning kan vara, kan ett hörseltest ge dig svar och sinnesro. Och det kan börja din resa tillbaka till mer normal hörsel.

4. Ta ett hörseltest - ju förr desto bättre

Ju tidigare en hörselnedsättning upptäcks, desto snabbare kan du njuta av en bättre livskvalitet igen. En undersökning av hörapparatanvändare fann att 71% av användarna anser att de borde ha fått sina hörapparater tidigare eftersom det bland annat förbättrade deras sociala liv, mentala och emotionella hälsa och prestanda på jobbet.

5. H¨örselnedsättning är överraskande vanligt

Omkring 466 miljoner människor världen över har hörselnedsättning. Världshälsoorganisationen uppskattar att det i år 2050 kommer finns mer än 900 miljoner människor med hörselnedsättning.

Hörselnedsättning kan orsakas av ett antal olika faktorer - till exempel kan det vara en normal del av att bli äldre eller resultatet av att utsättas för höga ljudnivåer under en lång tid. Vissa människor föds också med hörselnedsättning.

Oavsett anledning kan du göra något åt det. Börja med att göra ett hörseltest online – och kontakta en audionom i ditt område.

Gå till toppen