POTREBUJETE PODPORU PRE VÁŠ NAČÚVACÍ PRÍSTROJ WIDEX MOMENT

Nižšie nájdete odpovede na svoje otázky a ešte viac odpovedí získate v používateľskej príručke MOMENT.

 POZRITE SI TYP VÁŠHO NAČÚVACIEHO PRÍSTROJA PRE RIEŠENIE PROBLÉMOV 

AK MÁTE NAČÚVACÍ PRÍSTROJ S NABÍJATEĽNOU BATÉRIOU, VYSKÚŠAJTE PROSÍM:

Vypnite a zapnite načúvacie prístroje otvorením a zatvorením dvierok batérie. Načúvací prístroj by mal byť znova pripojený k vášmu iPhone®.
Ak nie, pozrite si v sprievodcovi the guide kroky na opätovné priradenie načúvacích prístrojov k telefónu IPhone.

Ak MÁTE WIDEX NABÍJATEĽNÝ NAČÚVACÍ PRÍSTROJ:

Stlačením tlačidla na načúvacom prístroji na šesť sekúnd ho vypnete a potom za šesť sekúnd ho opäť zapnete.

Ak načúvací prístroj stále nie je pripojený, vložte ho do nabíjačky na 10 sekúnd alebo dovtedy, kým svetlá nezačnú zelene blikať.

Ak sa načúvací prístroj automaticky nepripojí, zopakujte to druhýkrát. Ak prístroj nefunguje, pozrite si príručku alebo nás kontaktujte.

PRIPOJENIE JE SÚČASŤOU SKÚSENOSTÍ VEĽA ĽUDÍ

Kliknutím na tlačidlo nižšie získate tipy na optimalizáciu pripojenia.
Prístup k našej používateľskej príručke MOMENT nájdete tu

NÁJDITE SI PROFESIONÁLNEHO AUDIO ODBORNÍKA

Nájdite vo svojom okolí odborníka na starostlivosť o sluch.
Nájdite výdajňu načúvacích prístrojov

SÚVISIACI OBSAH

Go to the top