Starostlivosť o načúvací prístroj

Pozrite sa na tieto krátke inštruktážne videá a zistíte, ako sa správne starať o Váš načúvací prístroj.

VÝMENA BATÉRIE (ZÁVESNÉ MODELY)

Ako vymeniť batériu na závesnom načúvacom prístroji.

Určité inštrukcie sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho modelu načúvacieho prístroja. V prípade nejasností vychádzajte z návodu na používanie.

ZAPNUTIE A VYPNUTIE NAČÚVACIEHO PRÍSTROJA (ZÁVESNÉ MODELY)

Ako zapnúť a vypnúť závesný načúvací prístroj (závesný model ).

Konkrétne pokyny sa môžu líšiť v závislosti od presného modelu vášho načúvacieho prístroja. V prípade pochybností si prečítajte pokyny pre používateľa.

VÝMENA FILTRA (ZÁVESNÉ MODELY)

Ako vymeniť filter na závesnom načúvacom prístroji.

Konkrétne pokyny sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho modelu načúvacieho prístroja. V prípade nejasností si prečítajte návod na používanie.

NAČÚVACIE PRÍSTROJE ZVUKOVODOVÉ

VÝMENA BATÉRIE (ZVUKOVODOVÉ MODELY)

Ako vymeniť batérie v zvukovodovom načúvacom prístroji .

Konkrétne pokyny sa môžu líšiť v závislosti od presného modelu vášho načúvacieho prístroja. V prípade pochybností si prečítajte pokyny pre používateľa.
 

ZAPNUTIE A VYPNUTIE NAČÚVACIEHO PRÍSTROJA (ZVUKOVODOVÉ MODELY)

Ako zapnúť svoj zvukovodový načúvací prístroj.

Určité inštrukcie sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho modelu načúvacieho prístroja. V prípade nejasností vychádzajte z návodu na používanie.

ČISTENIE NAČÚVACIEHO PRÍSTROJA (ZVUKOVODOVÉ MODELY)

Ako vyčistiť zvukovodový načúvací prístroj.

Konkrétne pokyny sa môžu líšiť v závislosti od presného modelu vášho načúvacieho prístroja. V prípade pochybností si prečítajte návod.

VÝMENA FILTRA (ZVUKOVODOVÉ MODELY)

Ako vymeniť filter v načúvacom prístroji.

Určité inštrukcie sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho modelu načúvacieho prístroja. V prípade nejasností vychádzajte z návodu na používanie.

NECHAJTE SA SPREVÁDZAŤ ODBORNÍKMI

Nájdite vo svojom okolí odborníka pre starostlivosť o sluch
Nájdite výdajňu načúvacích prístrojov

SÚVISIACI OBSAH

Go to the top