AKO NAČÚVACIE PRÍSTROJE PRACUJÚ?

Načúvacie prístroje sa skladajú zo 4 základných častí: Mikrofón, Zosilňovač, Reproduktor a Batéria / Akumulátor.

PRINCÍP NAČÚVACIEHO PRÍSTROJA

 Načúvací prístroj zachytáva zvuky z okolia prostredníctvom mikrofónu či mikrofónov, ktoré pred odoslaním do zosilňovača prevádza na elektrické impulzy.
Zosilňovač potom zvyšuje silu týchto signálov a odovzdáva ich pomocou reproduktora do Vášho ucha.
Ale nie všetky načúvacie prístroje ponúkajú rovnaký zážitok z počúvania a pohodlné počúvanie. Moderné načúvacie prístroje majú počítačový čip, ktorý samotný zvuk spracováva a ten je programovaný odborníkom tak, aby vyhovoval potrebám užívateľa načúvacieho prístroja.

TECHNOLOGICKÁ KVALITA

Najprepracovanejšie načúvacie prístroje kombinujú zložité technické procesy a vytvárajú inteligentné riešenie, ktoré je možné individuálne programovať a ktoré sa dokážu prispôsobovať rôznym zvukovým prostrediam.
Načúvacie prístroje tak môžu poskytovať prirodzený, čistý a osobitý zvuk. S pomocou načúvacích prístrojov začnú nedoslýchaví opäť počuť vysokofrekvenčné zvuky, akými sú napríklad detské hlasy alebo vtáčí spev.
Sofistikované načúvacie prístroje môžu tiež obmedziť nežiadúce zvuky a zamerať sa na tie dôležité, dokonca aj na tiché zvuky v hlučnom prostredí.

ZÍSKAJTE PROFESIONÁLNU STAROSTLIVOSŤ

Nájdite si svojho lekára- odborníka vo Vašom okolí.
Nájdite našu výdajňu načúvacích prístrojov

SÚVISIACI OBSAH

Go to the top