WIDEX SERVIS SPRÁVA

Nastavte svoj smartphone tak, aby čo najlepšie fungoval s Vašimi načúvacími prístrojmi Widex Moment

Načúvacie prístroje Widex Moment podporujú streamovanie zo smartfónov kompatibilných s Android ASHA.

To v zásade znamená, že platí nasledujúce:

  • Keď sú načúvacie prístroje s technológiou Bluetooth ™ spárované a pripojené k smartfónu so systémom Android pripraveným na ASHA (streamovanie zvuku pre načúvacie prístroje), počujete  v načúvacích prístrojoch akýkoľvek zvuk.
  • Aby mohli používatelia streamovať zvuk zo svojho smartfónu s Androidom do svojich načúvacích prístrojov, nemusia mať nainštalovanú aplikáciu MOMENT.
  • Aplikácia MOMENT ešte jednoduchšie spáruje súpravu načúvacích prístrojov MOMENT Bluetooth ™ so smartfónom, pretože do aplikácie MOMENT pre telefóny s Androidom sme implementovali postup párovania.
  • Aplikácia MOMENT pre telefóny s Androidom obsahuje možnosť upraviť nastavenia zvuku streamovaného zvukového signálu a vytvárať osobné programy pre tento streamovaný zvuk zo smartfónu.

 

 

ZVUKY SYSTÉMU

V predvolenom nastavení má smartphone zvukovú indikáciu, keď sa dotknete obrazovky, kliknete na tlačidlá, zmeníte obrazovku, prejdete prstom medzi programami, budete dostávať upozornenia z rôznych aplikácií.

Hovorí sa im- systémové zvuky.

Žiadame našich používateľov, aby vypli systémové zvuky, aby získali čo najlepší zvuk a používateľský zážitok. Zvuky systému totiž často rušia zvuk načúvacieho prístroja.

Smartfón vníma načúvacie prístroje, ktoré sú k nemu spárované, ako akési „slúchadlá“ a preto sa do načúvacích prístrojov odosielajú všetky zvuky systému, čím sa načúvací prístroj prepne do režimu streamovania.

Keď sa načúvacie prístroje prepnú do režimu streamingu, zmenia sa nastavenia načúvacích prístrojov, napríklad sa vypnú mikrofóny a zmení sa zvuková dráha vo vnútri načúvacieho prístroja. Toto prepnutie do režimu streamovania spôsobí, že zvukový obraz načúvacieho prístroja bude pre používateľa rušený a mätúci.

Okrem toho sú zvukmi zvukového systému často krátke pípnutia alebo iné zvuky, čo znamená, že pred zmenou nastavení načúvacieho prístroja na režim streamovania sa zvukový tok zastaví a načúvací prístroj sa prepne späť do normálneho režimu načúvacieho prístroja. Vypnutím zvukov systému sa vyhnete tomuto prepínaniu v režime streamovania a z neho.

NASTAVTE SMARTPHONE

(Ukážkové obrázky zo Samsung Galaxy S21. Ostatné obrazovky nastavení smartfónov s Androidom môžu vyzerať trochu inak, ale nastavenia zvuku by ste mali vypnúť podobným spôsobom)

1. V telefóne otvorte aplikáciu Nastavenia.

2. Klepnite na položku Zvuk a vibrácie.

3. Prejdite nadol a klepnite na položku Ovládanie zvuku/vibrácií systému.

4. Posuňte všetky zvuky do polohy OFF.

 

Tiež by ste sa mali uistiť, že je zapnutá funkcia Používať pre médiá tlačidlá ovládania hlasitosti.

Postupujte nasledovne:

1. Vráťte sa na obrazovku Zvuk a vibrácie.

2. Uistite sa, že je zapnutá možnosť Použiť pre médiá tlačidlá ovládania hlasitosti.

 

Kompatibilné telefóny pre načúvacie prístroje ASHA a MOMENT

Na trhu je veľa smartfónov s Androidom, ale iba tie najnovšie skutočne podporujú ASHA. Aby ASHA fungovala správne, musí byť v telefóne nainštalovaný Android 11. Ak nemáte nainštalovaný Android 11, aktualizujte ho skôr, ako začnete používať ASHA.

Zoznam testovaných a kompatibilných telefónov nájdete na webovej stránke Widex Pro

Compatibility
Go to the top