AKO SPÁROVAŤ SVOJE NAČÚVACIE PRÍSTROJE S ANDROID SMARTPHONE

AKO SPÁROVAŤ SVOJE NAČÚVACIE PRÍSTROJE S ANDROID SMARTPHONE

PRE VŠETKY WIDEX MOMENT ™ BLUETOOTH NAČÚVACIE PRÍSTROJE

Aplikácia MOMENT ™ je navrhnutá tak, aby fungovala s načúvacími prístrojmi WIDEX MOMENT ™ Bluetooth®.

Prostredníctvom aplikácie môžete ovládať a prispôsobovať nastavenia zvuku svojich načúvacích prístrojov.

 Keď spárujete svoje načúvacie prístroje so smartfónom, budete môcť streamovať zvuk priamo z kompatibilných zariadení s Androidom.

 Zoznam kompatibilných zariadení nájdete na stránke Widex.

Aplikáciu Widex Moment si môžete stiahnuť z Google Play.

SPÁROVANIE VAŠICH NAČÚVACÍCH WIDEX MOMENT ™ S ANDROID SMARTPHONE je možné urobiť dvoma spôsobmi

  1. Spárovanie prostredníctvom aplikácie MOMENT: To si vyžaduje, aby ste si stiahli aplikáciu MOMENT pre ANDROID.

  2. Spárujte pomocou ponuky Bluetooth® konkrétneho telefónu s Androidom

SPÁROVANIE S MOMENT APLIKÁCIOU

1. Na obrazovke aplikácie MOMENT zvoľte Začíname

2. Vyberte, ktorý zdroj energie používajú Vaše načúvacie prístroje, kliknite na obrázok, ktorý zodpovedá vašim načúvacím prístrojom.

Načúvací prístroj vypnite a potom znova zapnite vložením do nabíjačky na 3-5 sekúnd alebo stlačením tlačidla na 3-5 sekúnd ho vypnite. Potom prístroj opätovným stlačením na 3-5 sekúnd znova zapnite.


- Vyberte položku Ďalej

4. Vyberte dostupné načúvacie prístroje a aplikácia spustí ich spárovanie

5. Pre každý načúvací prístroj zvoľte- spárovať

6. Načúvacie prístroje sú teraz spárované a uvedené ako Moje načúvacie prístroje.

- Vyberte položku Ďalej

7. Voliteľné: Súhlas so spracovaním údajov.
Odpoveď „Poďme na to“ pomôže aplikácii zlepšiť nastavenia načúvacích prístrojov spoločne s Vami.

8. Nastavenie úspešné.
– Potvrďte OK

9. Aplikácia MOMENT - stránka domovskej obrazovky

Teraz môžete začať používať spárované načúvacie prístroje WIDEX MOMENT ™ s aplikáciou MOMENT.

Užite si svet zvuku s WIDEX MOMENT ™

SPÁROVANIE S BLUETOOTH® MENU

1. Prejdite na položku Nastavenia
  - Vyberte položku Pripojenia

2. Zvoľte Bluetooth®

3. Vypnite načúvacie prístroje - potom ich znova zapnite. Vypnite ich stlačením tlačidla na 3-5 sekúnd, potom ich znova zapnite opätovným stlačením 3-5 sekúnd.
Vyberte svoje načúvacie prístroje v časti Dostupné zariadenia a spárujte ich s telefónom.

Chcete premenovať načúvacie prístroje? - Vyberte ikonu nastavení vedľa názvu načúvacích prístrojov.

4. Aplikácia MOMENT - stránka domovskej obrazovky

Teraz môžete začať používať spárované načúvacie prístroje WIDEX MOMENT ™ s aplikáciou MOMENT.

Užite si svet zvuku s WIDEX MOMENT ™

Go to the top