INFORMÁCIE O NAČÚVACÍCH PRÍSTROJOCH
INFORMÁCIE O NAČÚVACÍCH PRÍSTROJOCH

NAČÚVACIE PRÍSTROJE, KTORÉ SÚ VYROBENÉ PRE VÁS

Vaše načúvacie prístroje by mali vyhovovať Vašim potrebám so zlepšením sluchu, životnému štýlu a Vášmu vzhľadu. So správnou kombináciou nastavenia, tvaru, typu a farby sa Vaše načúvacie prístroje budú zhodovať s tým, kým ste – zvnútra aj zvonku. Lekár- odborník, ktorý sa stará o pacientov s poruchou sluchu, Vám pomôže získať perfektné nastavenie parametrov prístroja. Tak si môžete vychutnať zvuk, taký akým v skutočnosti je.

KTORÉ NAČÚVACIE PRÍSTROJE SÚ PRE VÁS NAJLEPŠIE?

Vaše potreby pri poruche sluchu sú rovnako jedinečné ako Vy. Tu sú niektoré z faktorov, ktoré by ste mali zvážiť pred získaním načúvacieho prístroja. Vždy v spolupráci lekárom- odborníkom v oblasti foniatrie.

TYPY STRATY SLUCHU

Skôr než začnete vyberať načúvacie prístroje, je dôležité poznať diagnózu a úroveň poruchy sluchu. Diagnózu, úroveň poruchy sluchu ( audiogram) a výber (nastavenie) načúvacieho prístroja určí vždy lekár- odborník. 

Porucha sluchu je zvyčajne rozdelená do dvoch kategórií: prevodová  porucha sluchu a senzoneurálna (percepčná) porucha sluchu. Môžete mať tiež zmiešanú poruchu sluchu, čo je kombinácia týchto dvoch.  

Ak máte podozrenie, že máte poruchu sluchu, Váš lekár- odborník v oblasti starostlivosti o sluch môže vykonať úplné vyšetrenie sluchu.

 

TYPY NAČÚVACÍCH PRÍSTROJOV

Načúvacie prístroje sa môžu používať priamo v uchu alebo v uchytení za uchom.

Načúvacie prístroje (ITE- In- The- Ear) sú umiestnené v  zvukovode. K dispozícii je aj načúvací prístroj umiestnený úplne v zvukovode (CIC), diskrétne a neviditeľne. Tieto načúvacie prístroje sa prispôsobujú Vášmu ušnému zvukovodu (sú vyrobené na mieru ) a sú vhodné na strednú, a ťažkú nedoslýchavosť (XP).

Načúvacie prístroje uchytené za uchom (BTE- Behind- The- Ear) sa dodávajú v troch typoch: 1. štandardný načúvací prístroj BTE s prijímačom za uchom
2. načúvací prístroj s reproduktorom v uchu (RITE- Receiver- in- the- ear) 3. načúvací prístroj s reproduktorom v zvukovode (RIC- Receiver- in- canal).

Načúvacie prístroje BTE, RIC, RITE  sú vhodné pre strednú, ťažkú a veľmi ťažkú nedoslýchavosť.  

 

ZVUKOVÉ SITUÁCIE

Načúvacie prístroje sú k dispozícii v rôznych technologických úrovniach. Pred výberom načúvacieho prístroja nezabudnite zvážiť zvukové situácie prostredia v ktorom sa nachádzate najviac. K dispozícii sú mobilné aplikácie (smart phone) v slovenskom jazyku a príslušenstvo na bezproblémové pripojenie k telefónu, televízoru a ďalším audio zariadeniam.

Načúvacie prístroje môžu byť tiež naprogramované tak, aby sa prispôsobili Vášmu prostrediu a poskytovali prirodzený, čistý a Váš osobný zvuk. Sú schopné generovať vysokofrekvenčné zvuky, ako sú napríklad detské hlasy a spev vtákov, opäť počuteľné zvuky a znižujú nežiadúce a nepríjemné zvuky.

VZHĽAD A POCIT

Načúvacie prístroje sa líšia veľkosťou a prevedením. Načúvacie prístroje umiestnené  vo zvukovode (CIC,ITE), sú najmenšie a najdiskrétnejšie načúvacie prístroje na trhu. Modely umiestnené za uchom (BTE) sa tiež dodávajú v niekoľkých farbách, aby splynuli s vlasmi alebo farbou pleti – alebo vynikli ako módny doplnok.

Pri výbere načúvacieho prístroja zvážte svoju predstavu a svoje jemné motorické zručnosti. Čím menší je načúvací prístroj, tým menšie sú tlačidlá a batérie.

UROBTE PRVÝ KROK K LEPŠIEMU SLUCHU

Náš bezplatný päťminútový online test sluchu naštartuje Vašu cestu k skvelému zvuku. 
Spustiť test

SÚVISIACI OBSAH

Go to the top