NEDSATT HØRSEL OG ØRESUS ER OFTE ASSOSIERT

Det er en betydelig sammenheng mellom tinnitus og hørselstap. Omtrent 70-90 % av de med tinnitus opplever også hørselstap (avhengig av hvor i verden du befinner deg). I de fleste tilfeller hjelper behandling av hørselstap også med å redusere den plagsomme naturen til tinnitus.

TO TYPER TINNITUS I FORBINDELSE MED HØRSELSTAP OG TINNITUS

  1. Subjektiv tinnitus er den vanligste typen tinnitus. Den kan bare høres av den som opplever den, og den kan være kronisk (konstant tinnitus) eller forbigående – for eksempel etter at du har vært utsatt for kraftig støy.
  2. Objektiv tinnitus kan oppdages av en lege med stetoskop. Denne typen beveger seg ofte i takt med hjerteslagene.