HØRSELSTAP OG TINNITUS ER OFTE ASSOSIERT

Det er en betydelig sammenheng mellom tinnitus og hørselstap. Omtrent 70-90 % av de med tinnitus opplever også hørselstap (avhengig av hvor i verden du befinner deg). I de fleste tilfeller hjelper behandling av hørselstap også med å redusere den plagsomme naturen til tinnitus.