WIDEX 

Hos Widex (Widex A/S og alle deres datterselskaper i EØS) anerkjenner og respekterer vi personvernet til alle som betror oss med sine personopplysninger.

Vi vil kun behandle dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og gjeldende lover, spesielt personvernforordningen (EU) 2016/679 ("GDPR") og nasjonale personvernlover (samlet "personvernlovgivning"). 

 

DEKNINGEN TIL DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Denne personvernerklæringen gjelder kun innhenting og behandling av personopplysninger på våre nettsider. Hvis du samhandler med et av våre selskaper eller butikker på en annen måte, for eksempel som bruker av et av våre produkter eller som deltaker i en engangsundersøkelse, ser du informasjonen som ble gjort tilgjengelig for deg for tidspunktet for innhenting eller på andre egnede måter.

 

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI INNHENTER OG HVORDAN VI INNHENTER DEM

Du kan alltid besøke og bruke våre nettsider uten å aktivt gi oss noen personopplysninger, men vi har noen tjenester som krever at du registrerer deg. Hvilke personopplysninger vi innhenter er avhengig av din samhandling med oss og de spesifikke tjenestene du bruker eller ber oss om å levere. Generelt sett, vil det være kontaktopplysninger, inkludert navn, e-postadresse og postadresse. Vi kan også innhente sensitive personopplysninger om helse hvis du aktivt gir dem til oss. Og vi innhenter også personopplysninger om deg når du oppholder deg på nettsidene våre gjennom bruk av informasjonskapsler og lignende teknologi. Se våre retningslinjer for informasjonskapsler for mer informasjon.

 

VÅRE FORMÅL OG RETTSLIGE GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Når du benytter et av våre kontaktskjemaer til å oppgi personopplysninger, gir du oss ditt samtykke til å bruke personopplysningene til å kontakte deg, levere forespurte tjenester eller svare på spørsmål (GDPR art. 6(1)(a) og art. 9(2)(a)).

Når du ber om å få resultatene av en hørselstest på nett sendt til deg på e-post, er vi avhengig av ditt samtykke for å sende denne informasjonen til e-postadressen som du har oppgitt (GDPR art. 6(1)(a) og art. 9(2)(a)). Vi sletter dine testresultater så fort vi har sendt dem til e-postadressen som du har oppgitt. Widex utleverer aldri resultater fra hørselstester på nett til noen andre enn deg. Du har også alltid mulighet til å ta en hørselstest på vårt nettsted uten å oppgi noen identifiserende opplysninger.

Du kan alltid trekke tilbake samtykket til behandling av dine personopplysninger ved å kontakte oss ved hjelp av informasjonen nedenfor, uten at det påvirker lovligheten av den behandlingen vi har utført frem til da. 

Når du ber oss om å kontakte deg eller sette deg i kontakt med en hørselsspesialist, anser vi det som at du har bedt oss om å hjelpe deg til å få en avtale med en hørselsspesialist (GDPR art. 6(1)(b)). I slike tilfeller bruker vi dine personopplysninger til å tilrettelegge for å etablere kontakt mellom deg og hørselsspesialisten, og utleverer dine kontaktopplysninger til hørselsspesialisten du velger, eller en i nærheten av adressen du har oppgitt.

Når du aktivt uttrykker en interesse i Widex' produkter eller tjenester (f.eks. når du ber om å bli kontaktet av en hørselsspesialist eller abonnerer på et nyhetsbrev), kan vi bruke og bevare noen av personopplysningene til direktemarkedsføringsformål og til å vurdere effektiviteten til vår innsats for å få deg som kunde, noe som vi anser som en legitim interesse som en kommersiell virksomhet (GDPR art. 6(1)(f)). 

Vi innhenter og lagrer tekniske opplysninger angående din bruk av våre nettsider for å vedlikeholde, beskytte og forbedre våre nettsider, noe som vi anser som en legitim interesse (GDPR art. 6(1)(f)).  

 

HVEM VI DELER DINE PERSONOPPLYSNINGER MED 

Vi deler kun dine personopplysninger med andre i den grad det er nødvendig og i henhold til gjeldende lover og bestemmelser. Vi utveksler personopplysninger blant aktuelle selskaper innen Widex der hvor det er nødvendig for å vi skal kunne oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen.  

Vi kan utlevere dine personopplysninger til eksterne tjenesteleverandører som opptrer etter strenge instruksjoner fra oss når det gjelder teknisk støtte, til å evaluere nytten til våre nettsider eller til andre typer administrative eller tekniske tjenester som utføres gjennom våre forretningsaktiviteter. Slike eksterne tjenesteleverandører vil ikke behandle eller utlevere dine personopplysninger til egne formål, og Widex forsikrer at de gir tilstrekkelige garantier når det gjelder sikkerhet og konfidensialitet for personopplysningene som de får tilgang til.  

Vi utleverer dine personopplysninger til en ekstern hørselsspesialist i nærheten av adressen du oppgir når du spesifikt ber om å bli kontaktet av en hørselsspesialist.

Vi kan dele noe informasjon angående din enhet eller nettsidebruk med eksterne tjenesteleverandører for analytiske formål gjennom informasjonskapsler eller lignende teknologi. Vi deler kun slik informasjon hvis du godtar bruk av informasjonskapsler. Du kan avslå bruk når som helst, og for mer informasjon kan du se våre retningslinjer for informasjonskapsler.
 

 

OVERFØRING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER UTENFOR EØS

Vi kan overføre personopplysningene vi innhenter om deg til mottakere utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Vi forsikrer at vi overholder gjeldende juridiske krav ved overføring av personopplysninger utenfor EØS og bruker standard avtaleklausuler fra Europakommisjonen eller andre avtaler som er godkjent av kompetente myndigheter. 

 

HVOR LENGE VI LAGRER PERSONOPPLYSNINGENE 

Vi beholder dine personopplysninger kun så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som opplysningene ble innhentet til, inkludert formålet om å oppfylle juridiske, regnskaps- eller rapporteringskrav. 

Helseopplysningene som vi innhenter om deg når du tar en hørselstest og ber oss om å sende resultatene via e-post, slettes umiddelbart etter at e-posten er sendt til adressen du oppga. Widex utleverer aldri resultater fra hørselstester på nett til noen andre enn deg.
 
Når du aktivt uttrykker en interesse i Widex' produkter eller tjenester (f.eks. når du ber om å bli kontaktet av en hørselsspesialist eller abonnerer på et nyhetsbrev), kan vi beholde dine kontaktopplysninger for direktemarkedsføringsformål. Du kan når som helst be oss om å stoppe å sende slik kommunikasjon eller melde deg av våre distribusjonslister. I slike tilfeller vil vi stoppe å sende deg markedsføringskommunikasjon og umiddelbart slette dine kontaktopplysninger, hvis ikke vi trenger dem til å oppfylle en avtale med deg for levering av noen av våre tjenester. 

Vi beholder alle andre personopplysninger som er innhentet på våre nettsider i maksimalt tre måneder, slik at vi kan forsikre at vi følger opp dine forespørsler og overvåker funksjonen til nettsidene. 

 

DINE RETTIGHETER

Under visse omstendigheter har du rett til å:

a) Be om innsyn i dine personopplysninger. Dette gjør det mulig for deg å motta detaljer om vår behandling av dine personopplysninger og en kopi av de personopplysningene vi har om deg.

b) Be om korrigering av personopplysningene vi har, når disse opplysningene er ufullstendige eller unøyaktige.

c) Be om sletting av personopplysningene når det ikke finnes noen god grunn til at vi skal fortsette å behandle dem. Du har også rett til å be oss om å slette eller fjerne dine personopplysninger når du har innvendinger mot vår behandling (se nedenfor).

d) Fremme innsigelse mot behandlingen av dine personopplysninger når vi er avhengig av en legitim interesse (eller interessen til en tredjepart) og du mener at, i din spesifikke situasjon, vår bruk av dine opplysninger ikke er berettiget. I slike tilfeller vil vi slutte å behandle dine personopplysninger, dersom vi ikke har overbevisende legitime årsaker til å fortsette. Du kan når som helst innvende mot vår bruk av dine personopplysninger til direktemarkedsføringsformål.

e) Be om begrensninger i behandlingen av dine personopplysninger. Dette innebærer at du kan be oss om å stoppe behandlingen av dine personopplysninger mens vi etablerer hvorvidt det finnes årsaker til å korrigere eller slette opplysningene, eller når du ønsker at vi skal beholde opplysninger som skulle vært slettet. 

f) Be om overføring av dine personopplysninger til en annen part, forutsatt at databehandlingen er automatisert, har du rett til å motta en kopi av opplysningene du har oppgitt, i et maskinlesbart format (også kjent som dataportabilitet). 

Hvis du ønsker å utøve en eller flere av rettighetene nevnt ovenfor, kan du kontakte oss via e-post på sar@widex.com eller i et brev adressert til: Widex AS, Nymøllevej 6, DK - 3450 Lynge  Att. GDPM

 

SLIK VIL VI VARSLE DEG OM EVENTUELLE ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Hvis vi gjør det, vil vi legge ut en oppdatert versjon på denne siden. 

 

SLIK KONTAKTER DU WIDEX MED SPØRSMÅL

Hvis du har spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen, kan du kontakte personvernansvarlig hos Widex på GDPR@widex.com  
Du har også rett til å sende inn en klage til Widex' øverste tilsynsmyndighet, Datatilsynet i Danmark, eller til ditt lokale datatilsyn.
 
Widex A/S
Nymøllevej 6
DK – 3540 Lynge
Danmark