Ingen feedback med feedback cancellation

Høy frekvens uling (feedback) er et problem som ofte forbindes med høreapparater og bruken av dem.

Feedback forekommer fordi den forsterkede lyden fra høreapparatet fanges opp ved høreapparatets mikrofon, og får lov til å passere gjennom høreapparatet igjen. Hvis forsterkningen er tilstrekkelig stor, blir signalet som passerer gjennom feedback-sløyfen kraftigere og kraftigere, slik at det til sist resulterer i en høyfrekvent ulelyd.

Heldigvis er feedback cancelling systemet i moderne avanserte høreapparater veldig effektiv til å minimere problemet med feedback.

FEEDBACK CANCELLING SYSTEMET

Feedback cancelling systemet i vår nyeste serie av høreapparater omfatter to hoveddeler.

Den ene er Feedback Path Simulator som løpende overvåker den del av signalet som avspilles av høyttaleren, og som vender tilbake til høreapparatets mikrofoner.

Hensikten med Feedback Path Simulator er å fjerne denne delen av inputsignalet, før det forsterkes igjen. Det betyr at høreapparatet kan levere mer forsterkning uten forekomst av feedback, enn det ville ha vært mulig uten et feedback cancelling system.

DYNAMIC CANCELLATION OPTIMISER

Den andre delen av feedback cancelling systemet omfatter Dynamic Cancellation Optimiser, som analyserer det inngående signalet. Hvis det viser seg at signalet er en hørbar feedback-uling, reduseres forsterkningen ved den berørte frekvens for å gi en stabil lyd uten feedback-uling.

Selv om Feedback Path Simulator er utviklet til å forhindre gjenforsterkning av høreapparatets signaler for å unngå uling, kan det skje at den ikke alltid er rask nok. I slike situasjoner tar Dynamic Cancellation Optimiser over.

Basert på en løpende analyse av den inngående lyden, er Dynamic Cancellation Optimiser i stand til å avgjøre om det er en feedback-lyd som skal fjernes, eller en lyd som er god for klienten å høre.

Hvis dette er feedback, justerer Dynamic Cancellation Optimiser forsterkningen i det berørte frekvensområdet for å stoppe ulelyden.

INTEREAR FEEDBACK CANCELLING

Erfaringen har vist at det multidireksjonelle aktive feedback cancelling systemet er ekstremt effektivt til å kontrollere dynamiske feedback-problemer.

Med introduksjonen av vår serie av InterEar høreapparater, CLEAR og SUPER, er det dessuten lyktes å gjøre vår bransjeførende system enda mer presist. Når en ekstern, autokorrelert lyd (dvs. en lyd med et mønster som gjentar seg), som f.eks. uling eller en alarm fanges opp av høreapparatet, betyr InterEar koordinasjonen mellom høreapparatene at Dynamic Cancellation Optimiser er i stand til å sammenligne detektert lyd fra begge sider av hodet.

Hvis det feedback-lignende signalet er det samme på begge sider, kan det utledes at det er en ekstern lyd og ikke et feedback-signal. Med InterEar feedback cancelling er vi således i stand til å unngå unødvendig regulering av forsterkning fra "falske positive".

HAR DU NOEN SPØRGSMÅL?

Besøk vårt online supportområde

Business support
Gå til toppen