Skaff ny tinnitus hjelp med Widex Zen Therapy

Oppsummering av undersøkelse foretatt av Sweetow & Jeppesen 2012

INNLEDNING

I de siste to tiårene har det blitt foreslått en rekke forskjellige rådgivnings- og lydterapier. Selv om hver enkelt av disse metodene har vært til glede for enkelte klienter, er ingen av dem effektive universelt, og kun få av dem har overlevd tidens tann. Dessuten kan ingen av de eksisterende tinnitusterapiene direkte behandle alle de ovennevnte problemene som bidrar til de plagene som personer med tinnitus opplever. Mangel på oppmerksomhet over for hver enkel av disse problemene kan føre til nederlag.

Her beskriver vi en ny integrert metode til lindring av tinnitus, som ikke kun inkluderer de beste elementene fra eksisterende terapier, men også nye akustiske stimuli og avslappingsøvelser.

DE FIRE VIKTIGSTE KOMPONENTENE I WZT

Det overordnede målet for Widex Zen Therapy (WZT) er å sikre at tinnitus ikke påvirker klientens livskvalitet negativt. Den gir seg ikke ut for å være en kur eller for å undertrykke tinnitus. Her er de fire viktigste komponentene i WZT:

Rådgivning: Denne er basert på både veiledning og tilpasning med henblikk på å lære opp klienten og hjelpe det limbiske systemet med å endre eller omklassifisere den negative fortolkningen av tinnitus. For klienter med store tinnitusplager, anbefales det å bruke kognitiv atferdsbehandling (Cognitive Behavioral Intervention, CBI).

Forsterkning: Denne stimulerer ører og hjerne for å minimere stigninger i den sentrale aktiviteten (overkompensasjon) og maladaptiv kortikal reorganisering.

Fraktaltoner: En ny og velutprøvd akustisk stimulis som filtreres i henhold til hørselstapet og leveres dikotisk på en diskret, upåfallende og behagelig måte – beregnet både til avslapping og akustisk stimulering.

Strategiprogram for avslapping: Preget av atferdsøvelser og søvnstyring. 

KONKLUSJON

... klienter som opplever økende signifikante negative reaksjoner på tinnitus, behandles best med et omfattende program som omfatter kognitive atferdskonsepter, avslappingsøvelser og søvnstyring sammen med rådgivning og akustiske verktøyer.
Les hele artikkelen på nettet på hearingreview.com

HAR DU NOEN SPØRGSMÅL?

Besøk vårt online supportområde

Business support
Gå til toppen