TRUSOUND STABILISATORER

TruSound stabilisatorer hjelper i situasjoner hvor langsomme kompressor er utilstrekkelige.

Kompressorene vil alltid i alle situasjoner forsøke å anvende den optimale forsterkningen ut fra kriteriene hørbarhet, forståelse, bevaring av kontrast og komfort.

Siden det har vist seg at høreapparatbrukere foretrekker den lydkvaliteten som et langsomt kompresjonssystem frembringer, er kompresjonen som standard langsom i et Widex høreapparat. Men det vil være situasjoner hvor langsomme kompressorer ikke er tilstrekkelige. Det er her TruSound stabilisatorer kan hjelpe.

TruSound stabilisatorer bidrar også til å bevare den høye lydkvalitet som forventes av TruSound kompresjonssystemet i krevende situasjoner.

TruSound stabilisatorene er utviklet til å håndtere særlige situasjoner hvor det skjer raske endringer i omgivelsene, og til å hindre smearing av den temporale og spektrale kontrasten i signalene.

RASKE ENDRINGER I VOLUMEN

Kraftige lyder skal ikke ha den samme forsterkning som i rolige omgivelser. Når lydnivået øker raskt, skal høreapparatet derfor kunne reagere veldig raskt.

Trusound stabilisatorene er raskt regulerende mekanismer som er i stand til å senke forsterkningen for å tilpasse seg det kraftigere lydnivået.

UtenTruSound stabilisatorene anvendes full forsterkning på de kraftige lydtoppene, hvilket vil høres mye kraftigere ut for brukeren. Når TruSound stabilisatorene på den andre siden er aktivert, dempes lydtoppene.

TruSound stabilisatorer virker også når høreapparatbrukeren mottar en samtale på mobiltelefonen sin under en fest med høy musikk og forlater rommet for svare.

TruSound stabilisatorer sikrer at forsterkningen raskt endrer seg fra den lille forsterkningen i festsituasjonen til den forsterkningen som kreves til en vanlig samtale.

Det kan ses at den lave delen raskt forsterkes når TruSound stabilisatorene er aktivert.

HAR DU NOEN SPØRGSMÅL?

Besøk vårt online supportområde

Business support
Gå til toppen