TRUSOUND SOFTENER

TruSound Softener er en algoritme for å detektere og håndtere impulsstøy.

Eksempel på transient støy. Den er karakterisert ved å raskt å øke veldig steilt og vare i kort tid (<1 sekund).

Kompressorene vil alltid forsøke å bruke den optimale forsterkningen i alle situasjoner basert på designkriteriene for hørbarhet, forståelighet, bevaring av kontrast og komfort.

Fordi det er bevis som tyder på at høreapparatbrukere foretrekker lydkvaliteten som genereres av et saktevirkende kompresjonssystem, er standardkomprimeringsmodus i et Widex høreapparat saktevirkende. Men det vil være situasjoner der langsomtvirkende kompressorer ikke vil være tilstrekkelig. Det er her TruSound-stabilisatorene hjelper.

TruSound-stabilisatorene hjelper til med å bevare den høye lydkvaliteten som forventes av TruSound-kompresjonssystemet også i krevende situasjoner.

TruSound-stabilisatorene er designet for å håndtere spesielle situasjoner med raske endringer i miljøet og for å forhindre smøring av den tidsmessige og spektrale kontrasten i signalene.

Kompressorene vil alltid forsøke å bruke den optimale forsterkningen i alle situasjoner basert på designkriteriene for hørbarhet, forståelighet, bevaring av kontrast og komfort.

Fordi det er bevis som tyder på at høreapparatbrukere foretrekker lydkvaliteten som genereres av et saktevirkende kompresjonssystem, er standardkomprimeringsmodus i et Widex høreapparat saktevirkende. Men det vil være situasjoner der langsomtvirkende kompressorer ikke vil være tilstrekkelig. Det er her TruSound-stabilisatorene hjelper.

TruSound-stabilisatorene hjelper til med å bevare den høye lydkvaliteten som forventes av TruSound-kompresjonssystemet også i krevende situasjoner.

HAR DU NOEN SPØRGSMÅL?

Besøk vårt online supportområde

Business support
Gå til toppen