TRUSOUND AUTOMATISK OUTPUTKONTROLL

Det siste trinnet i høreapparatets behandling går ut på å sikre at lyden avspilles for brukeren i lydbehandlingskjernens høye lydkvalitet. Det er akkurat det AOC gjør. AOC-funksjonen overvåker det lydsignalet som sendes til høyttaleren for å unngå signaler som er for kraftige til at høyttaleren kan håndtere dem. Det gjør den i to trinn.

TRINN 1 - SMALBÅNDS AOC FUNKSJON

AOC-funksjonen kontrollerer først om styrken i hver enkelt kanal overstiger det nivået som fører til forvrengning av outputlyden, eller overstiger det i MPO (Maximum Power Output) som er innstilt i tilpasningssoftwaren for den enkelte brukeren.

I så fall reduserer AOC-funksjonen forsterkningen i den relevante kanalen. Hvis signalet er tilstrekkelig kraftig til å påvirke nivået i nabokanalene, blir forsterkningen også justert i disse kanalene.

Dette trinnet kalles smalbånds AOC-funksjonen.

TRINN 2 - BREDBÅNDS AOC FUNKSJON

Det andre trinnet, bredbånds AOC-funksjonen, gjennomføres etter at de behandlede signalene har blitt kombinert til et enkelt outputsignal.

AOC-funksjonen kan deretter måle den nøyaktige styrken i sluttsignalet. Det gjør det mulig å unngå outputsignaler som er så kraftige at de rent faktisk ikke kan håndteres av høyttaleren.

Ved hjelp av en liten forsinkelse, som allerede er i signalkjedet, kan målingen utføres tilstrekkelig tidlig for systemet til å kunne håndtere signalet før det spilles av. På den måten kan AOC-funksjonen hindre klipping/forvrengning av outputtet. Vi kaller dette pre-peak detektering.

HAR DU NOEN SPØRGSMÅL?

Besøk vårt online supportområde

Business support
Gå til toppen