TRUSOUND-TEKNOLOGI

VIRKELIGHETSTRO LYD I SANNTID

TruSound-teknologi bidrar til å perfekt kopiere og gjenskape alle lyder i verden – noe som gjør det mulig for brukerne å tilpasse seg alt fra tale til natur til samtale og musikk. 

TruSound-stabilisator 

Dokumentasjon peker mot at høreapparatbrukere foretrekker lydkvalitet generert av et tregt kompresjonssystem. Men noen ganger er ikke trege kompressorer nok. Derfor har vi utviklet TruSound-stabilisatorer. 

TruSound-stabilisatorer bidrar til å bevare den høye lydkvaliteten som er forventet fra TruSound-kompresjonssystemet – selv i krevende situasjoner. Stabilisatorer er utformet for å håndtere raske endringer i lydmiljøer, og forhindrer tilsmussing av signalets temporale og spektrale kontrast.  

Plutselig endring i lydstyrke 

Høye lyder har ikke samme mengde forsterkning som det som brukes i stille miljøer. Når lydnivåer øker raskt, må høreapparater reagere raskt på disse endringene – som når en bruker går ut av et fullsatt rom for å ta imot en telefonsamtale. TruSound-stabilisatorer bidrar til å jevne ut lydtoppene, slik at lyden aldri blir for høy for brukeren.  

TruSound-impulslyddemping 

En studie av Keidser et al. (2009) viste at forbigående lyder ofte oppfattes som mer irriterende for høreapparatbrukere enn de som ikke bruker høreapparat. Med TruSound-impulslyddemping reduserer vi irritasjonen som forårsakes av disse lydene, uten å fjerne dem helt. 

Forbigående lyder kommer i alle lydnivåer: 

  • Lave forbigående lyder inkluderer tastetrykk på tastatur og tikkende klokker 
  • Middels høye forbigående lyder inkluderer klirrende tallerkener og skramlende bestikk 
  • Høye forbigående lyder inkluderer fyrverkeri og hammerslag 
     

Høye forbigående lyder varer i mindre enn et sekund og kommer raskt til den høyeste lyden. De overskrider ofte høreapparatbrukerens komfortnivå hvis forsterkningen ikke reduseres. Lave og middels høye nivåer trenger imidlertid forsterkningen for å kunne høres. Med TruSound-impulslyddemping kan alle forbigående lyder identifiseres og håndteres effektivt uten å påvirke talelyder.  

Lave lyder skal være hørbare, tale skal være forståelig og høye lyder skal være komfortable for høreapparatbrukere. TruSound-impulslyddempingen bidrar til å oppnå dette ved å redusere forsterkning i forhold til brukerens hørselstap for å gi en komfortabel og realistisk gjengivelse av alle slags lydmiljøer.

KOPIER OG GJENSKAP LYDENE I VERDEN MED TRUSOUND-TEKNOLOGI 
KOPIER OG GJENSKAP LYDENE I VERDEN MED TRUSOUND-TEKNOLOGI 

TruSound-kompresjon 

Høreapparatkompressorer justerer forsterkning i henhold til det gjeldende lydmiljøet og brukerens hørselstap. Målforsterkninger er basert på tre lydnivåer: lave lyder, normale talenivåer og høye lyder.  

  • For lave lyder søker Widex å matche lydstyrkeoppfattelsen til en normalthørende person nøye.  
  • For vanlige talenivåer er målet optimal taleforståelse. Dette inkluderer et utjevningsskjema der hvert frekvensområde forsterkes for å gjøre taletegn hørbare. Forsterkning optimaliseres også i henhold til brukerens lydmiljø. 
  • For høye lyder er strategien å sikre at brukeren oppfatter dem som høye, men ikke ukomfortable. 

Hastigheten som forsterkningen reguleres i i kompressorene, er en viktig faktor for lydkvalitet. Forskning viser at et tregt kompresjonssystem gir den beste lydkvaliteten. De fleste brukere foretrekker lave kompresjonsrater for de fleste inngangsnivåene.  

TruSound-kompresjon oppnår dette ved å justere forsterkningen i henhold til det generelle lydnivået og lydkvaliteten til et lineært system. Dette bidrar til å bevare de spektrale og temporale kontrastene i talesignaler. 

TruSound automatisk effektkontroll 

Automatisk effektkontroll (Automatic Output Control – AOC). Det siste steget i høreapparatbehandling er å sikre at lyd av høy kvalitet spilles tilbake til brukeren. Automatisk effektkontroll (AOC) oppnår dette ved å overvåke lydsignalet som sendes til mottakeren, for å unngå signaler som er for høye å håndtere. Dette inkluderer to trinn:  

  • Smalbånd-AOC – først sjekker AOC-en om styrkenivået til hver kanal overskrider den maksimale effekten angitt i tilpasningsprogramvaren for brukeren. Hvis det gjør det, vil AOC redusere forsterkningen i den relevante kanalen. Hvis signalet ikke er høyt nok til å påvirke nivåene til de tilgrensende kanalene, vil forsterkningen justeres der også.  
  • Bredbånd-AOC – AOC måler den nøyaktige effekten i det siste signalet for å unngå utgangssignaler som er for høye for brukeren. Ved å benytte seg av en eksisterende liten forsinkelse i signalkjeden, kan målingen utføres tidlig nok til at systemet kan håndtere signalet før det spilles av.  

WIDEX ESHOP – RASK OG PRAKTISK BESTILLING FOR FAGFOLK 

Med vår eShop kan du bestille alt fra høreapparater til tilbehør og reservedeler til personlige høreapparater fra lager.
Widex Eshop

RELATERT INNHOLD

Gå til toppen