Tap av taleforståelse

Når du kan høre, men ikke forstår hva som blir sagt.

Hva er tap av taleforståelse?

Å ha hørselstap betyr ikke bare manglende evne til å høre godt nok. Noen mennesker kan også ha store problemer med å høre innenfor et bestemt og smalt frekvensområde. Dette kan resultere i det som kalles persepsjonsforstyrrelser; man kan høre tale, men ikke forstå det.

VANSKELIGHETER MED Å SKILLE MELLOM ORD

Persepsjonsforstyrrelser betyr at noen talelyder ikke kan oppfattes av øret og hjernen, noe som gjør det vanskelig å skille mellom ord og talelyder – spesielt de som er ganske like hverandre.

TALEFORSTÅELSE

Audiografen din kan måle taleforståelse (i prosent) for å finne ut om du har persepsjonsforstyrrelser. Prosentandelen av korrekt identifiserte testord kalles taleforståelsesscore. Dette representerer forskjellen mellom en perfekt score på 100 prosent og den scoren som faktisk ble oppnådd.

USIKKERHET

Å ikke kunne avkode eller gjette de riktige ordene kan føre til at du blir usikker på din egen evne til å høre. Denne usikkerheten fører noen ganger til at personer med hørselstap «slår seg av» og ikke lenger mentalt kan bruke den hørselen de har igjen.

FINN UT MER

ONLINE HØRSELSTEST

Vår online hørselstest er lett å gjennomføre. Alt du må gjøre er å svare på noen få enkle spørsmål og høre på noen ulike lyder. Du vil få resultatene med en gang.

Ta online hørselstest

La en profesjonell hjelpe deg

Finn en audiograf i nærheten av deg.

Finn en klinikk

RELATERT INNHOLD

Gå til toppen