ULIKE TYPER AV HØRTAP

Å vite hva slags hørselstap er nødvendig for å gi riktig behandling.

Hørselstap er normalt delt inn i to kategorier: Mekanisk hørselstap vs Nevrogent hørselstap, avhengig av hvor i øret hørselstapet kommer fra.

Du kan også ha et blandet hørselstap som er en kombinasjon av de to.

Hvis du mistenker at du har hørselstap, eller hvis det er fysiske eller medisinske tilstander i øret som gir bekymring, kan det utføres en hørselstest.