TRUSOUND STABILISATORER

TruSound stabilisatorer hjælper i situationer, hvor langsomme kompressorer ikke er tilstrækkelige. 

Kompressorerne vil altid i alle situationer forsøge at anvende den optimale forstærkning ud fra kriterierne hørbarhed, forståelighed, bevarelse af kontrast og komfort.

Da det har vist sig, at høreapparatbrugere foretrækker den lydkvalitet, som et langsomt kompressionssystem frembringer, er kompressionen som standard langsom i et Widex høreapparat. Men der vil være situationer, hvor langsomme kompressorer ikke er tilstrækkelige. Det er her TruSound stabilisatorer kan hjælpe.

TruSound stabilisatorerne bidrager også til at bevare den høje lydkvalitet, der forventes af TruSound kompressionssystemet i krævende situationer.

TruSound stabilisatorerne er udviklet til at håndtere særlige situationer, hvor der sker hurtige ændringer i omgivelserne, og til at forhindre smearing af den temporale og spektrale kontrast i signalerne.

HURTIGE ÆNDRINGER I LYDSTYRKENIVEAUET

Kraftige lyde skal ikke have den samme forstærkning som i rolige omgivelser. Når lydniveauet stiger hurtigt, skal høreapparatet derfor kunne reagere meget hurtigt.

TruSound stabilisatorerne er hurtigt regulerende mekanismer, der er i stand til at sænke forstærkningen for at tilpasse sig det kraftigere lydniveau.

Uden TruSound stabilisatorerne anvendes fuld forstærkning på de kraftige lydtoppe, hvilket vil lyde meget kraftigt for brugeren. Når TruSound stabilisatorerne derimod er aktiveret, dæmpes lydtoppene.

TruSound stabilisatorerne aktiveres også, når høreapparatbrugeren modtager et opkald på sin mobiltelefon under en fest med høj musik og forlader rummet for at besvare det.

TruSound stabilisatorerne sørger for, at forstærkningen hurtigt ændrer sig fra den lille forstærkning i festsituationen til den forstærkning, der kræves til en almindelig samtale.

Det ses, at den lave del hurtigt forstærkes, når TruSound stabilisatorerne er aktiveret.

HAR DU SPØRGSMÅL TIL VORES PRODUKTER? 

Besøg vores online-supportområde

Online-supportområde
Gå til toppen