FORSKELLIGE TYPER AF HØRETAB

At kende typen af høretab er nødvendigt for at kunne give den rette behandling. 

Høretab kan typisk opdeles i to kategorier: konduktivt høretab eller sensorineuralt høretab, hvilket afhænger af hvor i øret høretabet stammer fra. 

Du kan også have et blandet høretab, hvilket er en kombination af de to.

Hvis du mistænker at du har et høretab, eller hvis der er et fysisk eller medicinsk tilstand i øret, der giver anledning til bekymring, kan der foretages en høretest