Hvor gamle er dine ører?

Gråt hår. Rynker. Dårligt syn. Det er ingen tvivl om, at alderen påvirker vores kropsfunktioner – og ørerne er ingen undtagelse.

Efterhånden som vi bliver ældre, begynder de små hårceller i ørerne, som hjælper os med at høre, at knække. Vores evne til at høre nedsættes, i takt med at antallet af fungerende hårceller mindskes. Desværre vokser der ikke flere hårceller ud, så skaden er permanent. Denne type aldersrelateret høretab kaldes presbycusis.

Årsager

For de fleste er presbycusis udelukkende aldersbetinget. Andre faktorer kan dog øge sandsynligheden for at få aldersrelateret høretab. Disse faktorer omfatter:

• Arveligt betinget høretab
• Rygning
• Udsættelse for kraftig støj
• Medicinske lidelser, såsom diabetes

Symptomer

Symptomer på aldersrelateret høretab varierer med hensyn til sværhedsgrad. Tab af hørelse sker gradvist med tiden, så i en periode er du muligvis ikke engang klar over, at du har et problem. Vær opmærksom på følgende tegn på aldersrelateret høretab:

• Svært ved at høre samtaler
• Svært ved at forstå andre mennesker i støjende omgivelser
• Svært ved at forstå børn og andre med højfrekvente stemmer
Ringen for ørerne (tinnitus)

Evaluering

Få en tid hos en hørespecialist, hvis du mener, at du muligvis har et høretab. Hvis du er bekymret for, om du kan høre eller forstå alt, hvad hørespecialisten siger, kan det være en god idé at tage en ven eller et familiemedlem med.

De fleste hørespecialister starter undersøgelsen med at tale om høreproblemer. De vil spørge ind til din sygehistorie − hvornår du først bemærkede dit høretab, om du tidligere har været udsat for kraftige lyde, og i hvilket omfang du oplever dit høretab i hverdagen. De vil bruge sådanne oplysninger til at forstå, hvordan dit høretab er opstået, og hvilken behandling der er bedst for dig. 

En hørespecialist vil undersøge dine ører med et apparat med lys i − et såkaldt otoskop − for at se, om du har fysiske øreproblemer. Det er en helt smertefri og hurtig undersøgelse. 

En standardhøreundersøgelse omfatter også en audiometrisk test eller tests, der fysisk kan måle graden af dit høretab. Du vil blive bedt om at sidde i en specialdesignet lydboks og lytte til en række toner, som bliver sendt til dig via høretelefoner. Du skal derefter angive, hvilke lyde du kan og ikke kan høre, og resultaterne bliver indtastet i et audiogram. Hørespecialisten bruger disse data til at beregne dit høretab og finde det rette høreapparat til din type og grad af høretab.

Behandling

Hvis du har et høretab, vil hørespecialisten fortælle dig, hvilke typer høreapparater, du kan få. Det er en stor beslutning af få et høreapparat, og det er derfor en god idé at bruge et par dage til at tænke over, hvilken løsning der er bedst for dig. Besøg vores Shop Finder til at finde den nærmeste høreklinik.

Gå til toppen