ZÁVAZEK KE ZVUKU, ZÁVAZEK KE SPOLEČNOSTI

ZÁVAZEK KE ZVUKU, ZÁVAZEK KE SPOLEČNOSTI

ZODPOVĚDNÝ VÝBĚR

Neustále hledáme inovativní způsoby, jak minimalizovat naši ekologickou stopu s ohledem na spotřebu energie, vody, paliva, nakládání s odpady či balení. Od větrné elektrárny v Lynge až po podporu globálních výzkumných aktivit pomáháme chránit zvuk a přirozenost prostřednictvím odpovědných obchodních rozhodnutí. 

UDRŽITELNÁ DOMÁCÍ ZÁKLADNA

Naše sídlo, které se nachází nedaleko Kodaně, je navrženo tak, aby mělo minimální dopad na okolní prostředí. Budova má geotermální systém, který využívá podzemní vodu jako zásobník tepla a chlazení po celé roky. Nad ní se tyčí větrná elektrárna, která dodává více energie, než stačíme spotřebovat. Díky tomu je ústředí nejen CO2 neutrální, ale také dovoluje společnosti Widex dodávat přebytečnou energii do elektrické sítě a přispívat tak do místní oblasti bez emisí CO2.   

PARTNERSTVÍ PRO DOPAD 

Společnost Widex je signatářem globálního paktu OSN - United Nations Global Compact (UNGC), čímž se zavázala dodržovat zásady v oblastech dodržování lidských práv, ochrany pracovních práv, ochrany životního prostředí a etického podnikání.   

V roce 2011 byla společnost Widex oceněna Organizací spojených národů (OSN) jako jedna z 15 společností na světě, které využívají větrnou energii jako primární zdroj energie pro provoz sídla společnosti i pro výrobu. Od té doby jsme pokračovali v práci na plnění cílů udržitelného rozvoje.  

WIDEX AKTIVNĚ PŘISPÍVÁ NÁSLEDUJÍCÍM CÍLŮM UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (SDGS):

Přejít nahoru