PŘESNĚJŠÍ NASTAVENÍ PRO KAŽDÉ UCHO

Po celé roky se při nastavování sluchadel spoléhalo na výpočty, které pracovaly pouze s odhadovanými hodnotami akustiky zvukovodu. S příchodem různých typů továrních a individuálních koncovek však bylo zapotřebí vyvinout sofistikovanější metodu, která by zohledňovala nejen rozdílné usazení v uchu, ale i jiný efekt odvětrání.

TruAcoustics je inteligentní algoritmus, s jehož pomocí lze individuální akustiku každého zvukovodu zohlednit přímo při nastavování sluchadla, takže veškeré procesy a parametry ve sluchadle se jimi řídí.