RŮZNÉ TYPY NEDOSLÝCHAVOSTI

Pro zajištění správné léčby je nezbytné znát typ ztráty sluchu. Ztráta sluchu je obvykle rozdělena do dvou kategorií - převodní ztráta sluchu a percepční ztráta sluchu - v závislosti na tom, odkud sluchová ztráta pochází. Můžete mít také smíšenou ztrátu sluchu, která je kombinací obou dříve uvedených ztrát. Pokud máte podezření, že máte poruchu sluchu, pak Vám určitě doporučujeme co nejdříve navštívit ušního lékaře, aby provedl sluchové testy.