Rozsah lidského sluchu - co všechno slyšíme?

Rozsah lidského sluchu popisuje frekvence a hlasitosti, které člověk slyší, než začne pociťovat diskomfort.

Pohybujeme se v prostředí plném zvuků, ať už jsou to tiché zvuky jako třeba zpěv ptáků nebo šum listů, nebo hlasitější zvuky jako například hudba, křik a průmyslový hluk. A v tomto článku Vám představíme rozsah lidského sluchu.

Frekvence a hlasitost 

Rozsah lidského sluchu se odvíjí jak od frekvence zvuku – ať už vysokého, nebo nízkého – tak od jeho hlasitosti. Frekvence se měří v hertzích (Hz) a hlasitost v decibelech (dB).

Průměrná osoba s normálním sluchem slyší nejtišší zvuky o frekvenci přibližně 20 Hz. To je přibližně stejné jako nejtišší klávesa píšťalových varhan. Na druhou stranu má zvuk, který člověk ještě slyší, aniž by mu to bylo nepříjemné, frekvenci přibližně 20 000 Hz. 20 – 20 000 Hz tvoří absolutní hranice lidského rozsahu sluchu, ale náš sluch je nejcitlivější na zvuky o frekvenci 2 000 – 5 000 Hz.

Co se týče hlasitosti, lidé obvykle slyší i zvuky o hlasitosti 0 dB. Zvuky hlasitější než 85 dB už jsou pro náš sluch nebezpečné, obzvlášť v případě dlouhodobého vystavení se hluku.

Zde jsou nějaké příklady typických zvuků a jejich decibelové vyjádření:

 

Překvapivě existují zvuky, které neslyší ani lidé s tím nejlepším sluchem. Neslyšíme zvuk psí píšťalky, ale pes jej slyší, protože jejich rozsah sluchu je mnohem větší než ten lidský. Zvuky o nižší frekvenci, například řev turbín, se také pohybují mimo lidský rozsah sluchu, a často je cítíme spíše jako vibrace než jako zvuky.

Rozsah sluchu u lidí se ztrátou sluchu

Pokud máte ztrátu sluchu, Váš rozsah sluchu se mění. Pro většinu lidí začíná ztráta sluchu tím, že přestávají slyšet vyšší zvuky, které se do běžného rozsahu sluchu vejdou. Zpěv ptáků, určité hlásky a nástroje jako flétny nebo pikoly – to většina lidí se ztrátou sluchu slyší jen velmi těžko.

Abyste zjistili svůj vlastní rozsah sluchu, musí Vám sluchadlový specialista provést test sluchu a zanést Vaše výsledky do audiogramu. Audiogram je tabulka, která zobrazuje výsledky Vašich testů sluchu. Výsledky jsou zaneseny do grafu a poté srovnány s výsledky osoby, která má sluch v pořádku. Foniatr používá audiogram k tomu, aby určil úroveň ztráty sluchu, a to mu může pomoci v doporučení těch pravých sluchadel.

Audiogram může vypadat následovně:

Bílá linka ukazuje úroveň sluchu v levém uchu (křížky). Pravé ucho je značeno černou linkou (kolečka). Oblast pod linkou ukazuje úrovně ztráty sluchu a co osoba ještě slyší, oblast nad linkou ukazuje, co člověk už neslyší.

Aby sluchadlový specialista zjistil, v jakém stavu je Váš sluch, přehraje Vám sérii různých tónů a poprosí Vás, abyste zvedli ruku nebo zmáčkli tlačítko, pokud je uslyšíte. Obvykle začíná od úrovně, kterou slyšíte, poté hlasitost mírně tlumí až do doby, dokud nic neuslyšíte. Foniatr poté vše zopakuje se zvuky o vyšších nebo nižších frekvencích.

Tento test ukazuje Váš „práh“ sluchu čili bod, od kterého už neslyšíte. Práh sluchu se určuje pro obě uši a v audiogramu je každé ucho značeno jinou linkou.

Audiogram Vám o Vašem sluchu řekne mnohé, včetně frekvencí a hlasitosti, které ještě slyšíte. To je důležité, protože jakýkoliv zvuk, který slyšíme, má svoji frekvenci. Zpěv ptáků vyšší a tuby zase nižší.

Následující obrázek zobrazuje nejčastější zvuky na standardním audiogramu:

 

Člověk s tímto audiogramem má oboustrannou ztrátu sluchu a kvůli tomu neslyší například kohoutek nebo zpěv ptáků. Nižší frekvence ukazují například rachot motoru nákladního auta, který osoba s tímto audiogramem snadno slyší.

Další kroky

Říkáte si, že možná nemáte nejlepší rozsah sluchu? Pak byste možná měli navštívit ušního specialistu, který Vám sluch pořádně vyšetří. Specialista pozná, jestli slyšíte či neslyšíte zvuky, které slyšet máte, a v případě ztráty sluchu Vám doporučí správný postup.

Sluchadlového specialistu si můžete vyhledat zde.

 

Chcete zjistit svůj aktuální přibližný stav sluchu? Pak můžete vyzkoušet náš bezplatný online test sluchu, který Vám zabere pouze 5 minut.

 
Přejít nahoru