Jak sluchadla propojit s telefonem?

Sluchadla mohou být při telefonních hovorech mimořádně nápomocná, protože pokud nevidíte při hovoru na ústa druhé osoby, poslech se ztěžuje.

Sluchadla jsou při telefonních hovorech mimořádně nápomocná, protože pokud nevidíte při hovoru na ústa druhé osoby, nemůžete odezírat a poslech se ztěžuje. Většina telefonů je se sluchadly kompatibilní, což znamená, že se signály z jednotlivých zařízení nebudou „křížit“. K vybavení telefonů často také patří indukční smyčka, která pomocí elektromagnetického pole komunikuje se sluchadly.

Technologie také umožňuje přímý přenos zvuku z telefonu do sluchadel pomocí asistenčních poslechových zařízení. Více o nich se dočtete v následujícím článku.

Mobilní telefony

Telefon chcete slyšet i v pohybu, ale pokud máte ztrátu sluchu, může to být náročné. Widex se to snaží změnit pomocí asistenčních poslechových zařízení pro mobilní telefony. CALL-DEX se připojuje přímo do telefonu, do sluchátkového výstupu (jack 3.5 mm) a zařízení COM-DEX se nosí kolem krku.

Zařízení (včetně podrobnějších informací) ze skupiny DEX najdete i na našem eshopu - klikněte zde.

American Speech-Language-Hearing Association doporučuje najít mobilní telefon, který má sluchově přívětivé možnosti, jako například:

 • ovládání hlasitosti
 • ovládání podsvícení displeje a klávesnice
 • vibrační upozornění nebo příslušenství
 • blikající obrazovku pro upozornění na hovor
 • různé vyzváněcí hlasitosti a tóny
 • SMS služby
 • telefon s reproduktorem (hlasitý odposlech)
 • převod řeči na text
 • streamování videa

Pevné linky

Dlouhé hovory s kamarády můžou být i obtížné, pokud trpíte ztrátou sluchu. V těchto případech by Vám mohla pomoci určité zařízení, jako jsou speciální telefony pro nedoslýchavé, které mají zesílený zvuk vyzvánění, je možné u nich zesílit úroveň hovoru a ve sluchátku mají vestavěnou indukční cívku, která je schopna se propojit na indukční cívku sluchadel (program T nebo MT). Přehled telefonů pro pevné linky najdete na našem eshopu.

Tipy pro lepší poslech

Asistenční poslechová zařízení jsou při telefonních hovorech mimořádně nápomocná. Naši přátelé z webu Hear-it.org nabízí tyto tipy, jak si při hovoru užít ještě lepší poslech i se ztrátou sluchu:

 • Musíte vědět, kterým uchem slyšíte lépe a kterým hůře, a podle toho si pak na příslušné ucho dejte sluchátko.
 • Hluk z pozadí může ztěžovat poslech osoby, s kterou právě hovoříte. Hovory provádějte v tichém a klidném prostředí.
 • Řekněte osobě, které voláte, že máte ztrátu sluchu, a poproste ji, aby se vyjadřovala jasně a dělejte totéž.
 • Pokud o tématu hovoru víte hodně, ale nezvládáte zachytit všechno, poproste druhou osobu, aby Vám vyhláskovala klíčová slova.
 • Nebojte se domýšlet, co druhá osoba říká. V mnoha případech Vám smysl sdělení snadno vyplyne z celkového kontextu.
 • Používejte zjišťovací otázky, na které lze odpovědět ano/ne, případně uzavřené otázky s krátkými odpověďmi. Díky tomu dostanete jasné a jednoduché odpovědi.
 • Všímejte si změn v tónu hlasu a intonaci, které mohou napovídat, kdo je na řadě s mluvením.
 • V některých situacích můžete o pomoc s poslechem požádat kamaráda, který Vám zopakuje, co druhá osoba říká, a zreprodukuje Vaše odpovědi.
Přejít nahoru