Jak sluchadla, fungující na základě umělé inteligence, pomáhají s lepším poslechem?

S umělou inteligencí už jste se bezpochyby setkali, ale věděli jste, že ji nyní využívají i sluchadla, aby Vám pomohla přizpůsobit poslech ještě více na míru?

Na principu umělé inteligence (Artificial Intelligence - zkráceně AI) dnes funguje řada věcí. Od jednoduchých algoritmů, které Vám nabídnou další film na Netflixu, po složitou umělou inteligenci fungující na základě strojového učení, která dovede předvídat budoucí výsledky na základě toho, co ji lidé naučili.

Sluchadla s AI si můžete „vytrénovat“

Ano, umělá inteligence dovede i znepokojit – stačí se zamyslet nad tím, nakolik efektivně umí předvídat rakovinu (více informací níže). Řada věcí vybavených AI, které nás dnes obklopují, funguje plně automaticky, takže na ně ani nemusíme myslet. Ale existují i AI systémy, které můžete sami trénovat, a na tomto základě se pak učí. To platí také pro sluchadla – více informací získáte ve videu níže:

 

Spojení „umělá inteligence“ vzniklo v 50. letech 20. století a dnes tvoří součást vybavení každého domova. To proto, že nám AI v mnoha ohledech usnadňuje život. Používá se například k tomu, aby Vám doporučila příští dovolenou, film, e-shop… nebo úplně cokoliv.

AI je v podstatě systém nebo stroj vytrénovaný lidmi k tomu, aby prováděl úkony, které zvládnou i lidé. Například najít nejrychlejší cestu pohledem na mapu.

Když se AI dostatečně trénuje, může předvídat výsledky

Propracovanější systém využívající AI, který se nazývá strojové učení, zvládá na základě toho, co jej lidé naučili, předvídat výsledky. I když výsledky nemusí být vždy 100% správné, studie, která použila počítačem podporovanou diagnostiku k předvídání rakoviny, ukázala, že systém s AI byl schopen v 52 % případů rakovinu předvídat rok před tím, než byla diagnostikována lidmi. Pokud mají lidé podobné informace s takovým předstihem, pomáhá to zlepšit léčbu.

Umělá inteligence dovede tedy spoustu věcí, které nám vylepšují život, včetně zlepšení sluchu – momentálně prostřednictvím sluchadel a aplikací. Ale i když se občas zdá, že je AI chytřejší než lidé, nezapomínejte, že systémy trénují lidé a vždy bude potřebovat lidi k tomu, aby zadali data, udržovali aktuální informace a nastavili správné parametry.

Přejít nahoru