Nahradí otisk ucha otisky prstů?

Technologie vyvinutá výzkumníky ze Spojeného království využívá algoritmus k vyhledávání určitého tvaru, aby identifikovala osoby přes nepravděpodobný zdroj: přes jejich uši.

Na co se britští badatelé snaží přijít? Výzkumníci ze Southamptonské univerzity vyvinuli nový algoritmus, který s přesností na 99,6% identifikuje osoby. Podle výzkumníků by se tento nový způsob identifikace založený na nasnímání určitého tvaru mohl stát nejpřesnější a nejméně invazivní metodou na světě k identifikaci osob.

Nová technologie

Otisky prstů dlouho využívaly různé vládní organizace k identifikaci osob. Jen FBI databáze Spojených států amerických obsahuje 70 milionů otisků různých delikventů. Ale snímání otisků prstů nemusí být nejspolehlivější metodou. Špičky prstů totiž můžou být poškozeny např. různými mozoly a zaznamenané otisky můžou časem vyblednout.

Se snímáním duhovky je to také náročné, protože oko je dost malý cíl a snadno se napodobuje – skenery duhovky lze oklamat pomocí pouhého obrázku oka ve vysokém rozlišení, není třeba ani „využít“ opravdové oko.

Na tyto nevýhody vědci ze Southamptonské univerzity mysleli, když vyvíjeli technologii, která by někoho identifikovala pomocí části těla, která se příliš nemění - pomocí ucha. „Když se narodíte, ucho už máte plně vyvinuté. Lalůček je trochu níž, ale celkově zůstává ucho stejné. Je to skvělý způsob, jak identifikovat lidi,“ uvedl Mark Nixon, vedoucí výzkumu pro Wired Magazine.

Jak to funguje?

Podle Wired Magazine využívá identifikace podle ucha počítačový obraz, který převádí rysy lidí na ty, podle kterých je lze identifikovat. Southamptonští výzkumníci používají tuto technologii k tomu, aby vytvořili algoritmus k vyhledávání tvarů, který umí identifikovat ucho s 99,6% přesností.

Vyhledávací algoritmus pátrá po zakřiveních ucha. Poté, co celé ucho nasnímá, jiný program křivky převede na unikátní číselnou sérii – takové „číslo občanky“ pro ucho.

Výhody a nevýhody
Jako všechny technologie, i tato má své plusy a mínusy. Podobně jako snímače duhovky, i systémy na identifikaci podle uší mají své limity a omezení, například si neporadí v případech, kdy ucho zakrývají vlasy, ve špatných světelných podmínkách, a nasnímání z různých úhlů u jednoho ucha může dokonce vést k vygenerování různých číselných sérií. Z toho důvodu výzkumníci zdůrazňují, že využívání otisků ucha v dohledné době nenahradí existující biometrické metody jako otisky prstů – ale spíš je rozšíří o další identifikační metodu.

Výzkum identifikace podle uší je stále ještě v plenkách, ale díky tomu, že zrychluje a zpřesňuje se, lze jej využít v mnoha situacích – například v případě, kdy bezpečnostní kamera zachytí profil bankovního lupiče. Jak uvedl Nixon pro Wired Magazine: „Prokázali jsme, že uši používat můžeme, ale můžeme zpracovat údaje pocházející z běžných situací? To je ta opravdová výzva.“ 

Přejít nahoru