Pět důvodů, proč Vám pískají sluchadla

Sluchadla občas pískají. Podobně jako telefony, když je dáte až moc blízko k rádiu. V následujícím článku se dočtete, co pískání způsobuje, a co s tím můžete dělat.

Pokud používáte sluchadla, určitě někdy uslyšíte i pískání. Může jej způsobit i něco tak prostého, jako to, že sluchadlo položíte na šálu. Tomu pískání se říká zpětná akustická vazba.

JAK KE ZPĚTNÉ AKUSTICKÉ VAZBĚ DOCHÁZÍ?

Zpětná akustická vazba se objeví, když zvuk, který měl přijít do Vašeho zvukovodu, opustí ucho a přeskočí do mikrofonu sluchadla. Zvuk je potom znovu zesílen, což způsobí pískání ve sluchadle.

K této zpětné vazbě může dojít v různých situacích, například když si sluchadla ráno nasazujete a večer sundáváte, nebo když Vás někdo obejme. Je to naprosto normální, protože sluchadla reagují na zvuk, který se odráží od Vašeho okolí.   

Zpětná akustická vazba ale může být i znamením toho, že je s Vašimi sluchadly něco v nepořádku nebo potřebují pročistit. V tom případě je nejlepší poradit se se sluchadlovým specialistou.

CO PÍSKÁNÍ VE SLUCHADLE ZPŮSOBUJE A CO S TÍM MŮŽU DĚLAT?

Mnoho modelů sluchadel je vybaveno funkcí potlačení zpětné vazby, ale ani ta Vás před zpětnou vazbou úplně neochrání. Pískání ve sluchadlech může totiž způsobovat řada různých příčin. Tady je pět nejčastějších důvodů, proč ke zpětné vazbě dochází, a jak je vyřešit.

1. Špatná velikost: 
Stejně jako zbytek těla, i uši se časem vyvíjí a mění. Mohou měnit dokonce i tvar. Pokud se změní tvar ucha, tvarovka či skořepina se uvolní a nebude pořádně těsnit. To znamená, že zvuk bude „utíkat“ z ucha a vracet se do sluchadla. A přesně to zpětnou vazbu způsobuje. Problém můžete vyřešit snadno – pořízením nové tvarovky či skořepiny na míru. Uši a usazení tvarovky či skořepiny může ovlivňovat i zvýšení tělesné hmotnosti nebo naopak hubnutí.

Obecně se dá říct, že pokud nemáte sluchadla pořádně nasazená, může zvuk unikat a znovu proniknout do mikrofonu sluchadla, takže byste se měli vždy ujistit, že Vám sedí dobře a ucho vyplňují. Vždycky můžete někoho poprosit, aby zkontroloval, jak tvarovka v uchu sedí, nebo navštívit sluchadlového specialistu.

2. Moc vysoká hlasitost:
Někdy může být lákavé sluchadla zesílit. Když ale hlasitost zvýšíte až příliš, může hlasitější zvuk sluchadlo znovu zachytit a začít kvůli tomu pískat. Snižte hlasitost sluchadla a vyhýbejte se zesilování do takové míry, že začne docházet ke zpětné akustické vazbě.

3. Rozbitá hadička:
U některých sluchadel může hadička, které spojuje tvarovku a závěsné sluchadlo, ztvrdnout nebo se scvrknout. Hadička někdy může „táhnout“ tvarovku, takže ta přestane správně sedět. V takovém případě Vám postačí vyměnit hadičku.

4. Příliš ušního mazu:
Vaše sluchadla Vám pomáhají slyšet, protože přenáší zvuk přímo do zvukovodu. Pokud je ale zvukovod zablokovaný kvůli velkému množství mazu, zvuk dál prostě neprojde,  odrazí se zpátky ke sluchadlům – a způsobí zpětnou vazbu.

Pokud trpíte nadměrnou tvorbou ušního mazu, může zvukovod zcela zablokovat a kromě problémů se sluchadly způsobovat i bolest v uších nebo dokonce poškodit sluch. Nechte si uši pravidelně čistit profesionálem a když už u něj budete, nechte prohlédnout sluchadlo, aby se zjistilo, jestli nemáte přicpané reproduktory nebo otvory, pod kterými jsou skryté mikrofony.

5. Uvolněné mikrofony:
Zpětnou akustickou vazbu mohou způsobovat i uvolněné nebo špatně umístěné mikrofony. S tímto problémem Vám pomůže sluchadlový specialista nebo servisní nebo laboratorní technik ve Widexu.

Pokud budete mít se zpětnou akustickou vazbou problémy i nadále a žádný z uvedených důvodů se Vás netýká, navštivte svého sluchadlového specialistu. Chcete zjistit, jak přesně sluch funguje? Stáhněte si naši e-brožuru

Přejít nahoru