5 mýtů o ztrátě sluchu způsobené hlukem

Také Vám někdy po koncertě připadalo, že jste na něm nechali i sluch? Vznikla u Vás ztráta sluchu v důsledku práce v hlučném prostředí? Ztratili jste sluch v jednom nebo i obou uších kvůli náhlému hlasitému zvuku? Pokud ano, možná trpíte ztrátou sluchu způsobenou hlukem.

Podle National Institute on Deafness and other Communication Disorders (Národní institut hluchoty a jiných komunikačních poruch) trpí přibližně 15 % Američanů ve věku 20–69 let ztrátou sluchu způsobenou vystavením se nadměrnému hluku v práci nebo při volnočasové aktivitě. I když je příčina tohoto typu ztráty sluchu zdánlivě jednoznačná, existuje mnoho mýtů, které ztrátu sluchu způsobenou hlukem obklopují. Je načase je vyvrátit.

1. mýtus

Ztráty sluchu způsobené hlukem si všimnu okamžitě
Zatímco dočasnou ztrátu sluchu po hlučné party nebo koncertu zažije spousta lidí, poškozeného sluchu si nemusí všimnout hned. Ztráta sluchu způsobená hlukem bývá často výsledkem celých let vystavování se nadměrnému hluku a dotyčný si ji nevšimne, dokud jej na znaky ztráty sluchu neupozorní někdo jiný.

2. mýtus

Ztráta sluchu způsobená hlukem není trvalá
Ztráta sluchu způsobená hlukem sice patří k těm několika málo typům ztráty sluchu, které časem můžou přejít, ale často je trvalá. Můžete začít tím, že necháte uši odpočinout a dáte si 16 hodin na zotavenou. Pokud Vás příznaky ztráty sluchu do té doby nepřejdou, měli byste co nejdříve navštívit ušního lékaře či foniatra.

3. mýtus

Ztráta sluchu způsobená hlukem se projeví, jen pokud se nadměrnému hluku vystavuji pravidelně
Jediný případ, kdy uslyšíte výbuch, výstřel ze zbraně, hlasitý koncert nebo jiné náhlé hlasité zvuky, může klidně vyústit ve ztrátu sluchu způsobenou hlukem. Pokud víte, že budete podobnému hluku vystaveni, je důležité svůj sluch ochránit, i kdybyste tam měli být jen krátkou dobu.

4. mýtus

Ztrátu sluchu může způsobit jen hlasitá hudba
Co se týče ztráty sluchu, může být riskantní jak Vaše povolání, tak Vaše koníčky. Hlavní příčinou ztráty sluchu způsobené hlukem je průmyslový hluk. Nedávna studie amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí ukázala, že touto ztrátou sluchu nejčastěji trpí horníci kvůli akustickému traumatu způsobenému denním vystavováním se hluku pod zemí.

5. mýtus

Ztrátě sluchu způsobené hlukem nejde zamezit
Ztráta sluchu způsobená hlukem je jediný typ ztráty sluchu, kterému se dá zabránit prevencí. Chraňte své uši v případech, kdy očekáváte, že se vystavíte hlasitým zvukům, i kdyby to mělo být jen krátkodobě.

 

SLYŠÍTE V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ SPOUSTU HLUKU?

Někdy se ze zvuku snadno stane hluk, což může pro Vaše uši představovat problém. Z čeho přesně se ale hluk skládá a jak ovlivňuje náš sluch? Více se můžete dozvědět zde.

STÁHNOUT ZDARMA E-BROŽURU

Přejít nahoru