SESE KARŞI SORUMLULUK, TOPLUMA KARŞI SORUMLULUK 
 SESE KARŞI SORUMLULUK, TOPLUMA KARŞI SORUMLULUK 

 SORUMLULUK ÜSTLENMEK 

Enerji, su ve yakıt tüketimi, atık yönetimi ve ambalaj açılarından çevre üzerindeki ayak izimizi en aza indirmek için sürekli yenilikçi yollar arıyoruz. İşle ilgili kararlarımızı sorumluluk anlayışıyla vererek genel merkezimizde rüzgardan elektrik üretmek, sürdürülebilir ambalaj malzemeleri kullanmak ve dünya genelinde araştırmalara destek vermek suretiyle sesi ve doğayı koruyoruz. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR GENEL MERKEZ 

Kopenhag’ın hemen dışındaki genel merkezimiz, çevreyi çok az etkileyecek şekilde tasarlandı. Binada bulunan jeotermal sistem, yerüstü suyunu ısı deposu olarak kullanarak yıllarca yetecek ısı ve soğutma depoluyor. Rüzgar türbini, Widex genel merkezinin tükettiğinden daha fazla elektrik üretiyor. Böylece hem genel merkezimiz CO2 salmıyor, hem de fazla elektrik enerjisini şebekeye veriyoruz, sonuçta çevreye CO2 salmaksızın katkıda bulunuyoruz. 

ETKİ İÇİN ORTAKLIK 

Widex, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini (UNGC) imzalamıştır ve Birleşmiş Milletlerin insan haklarına saygı duyulmasına, işçilerin haklarının korunmasına, çevrenin korunmasına ve iş ahlakına uyulmasına ilişkin on ilkesini yerine getirmektedir. 

Birleşmiş Milletler, rüzgar enerjisi sektörü ve diğer saygın örgütler 2011’de Widex’i genel merkezinde ve fabrikasında ana enerji kaynağı olarak rüzgar enerjisi kullanan 15 şirketten biri ilan etti. O tarihten bu yana Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine erişmek için çalışmaya devam ediyoruz. 

WIDEX, AŞAĞIDAKİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNE (SKH) AKTİF OLARAK KATKIDA BULUNMAKTADIR:

En başa git