TINNITUS TYPER - VILKEN TYP AV TINNITUS HAR JAG?

JAG HAR TINNITUS I BÅDA ÖRONEN

Detta kallas BILATERAL TINNITUS, vilket är det vanligaste som personer med tinnitus upplever. Bilateral tinnitus kan orsakas av många olika diagnoser, men är vanligtvis tillstånd som påverkar hela kroppen såsom högt blodtryck, hörselnedsättning, sköldkörtelsjukdomar och dålig cirkulation.

MIN TINNITUS FINNS ENDAST I ETT ÖRA

Detta kallas UNILATERAL TINNITUS, vilket är mer sällsynt än bilateral tinnitus. I fall av unilateral tinnitus kan orsaken vara något som inte automatiskt påverkar hela kroppen eller båda sidorna, såsom ansamling av öronvax i ett öra, öroninflammation i ett öra eller skada på ett öra eller ena sidan av huvudet.

I vissa fall kan unilateral tinnitus vara ett tecken på en allvarligare medicinsk tillstånd, därför rekommenderar vi att du söker medicinsk hjälp hos en kvalificerad öron-, näs- och halsspecialist.

JAG KÄNNER SOM ATT JAG HÖR MITT HJÄRTSLAG I MINA ÖRON

Tinnitus som har en rytmisk mönster, som dunkande, pulserande eller brusande i takt, kallas PULSATIL TINNITUS och har beskrivits som att höra ditt eget hjärtslag i dina öron. Denna typ av tinnitus är inte lika vanlig. Beroende på orsaken till den pulserande tinnitusen (till exempel vaskulära sjukdomar) kan behandling av det underliggande tillståndet leda till att tinnitus försvinner.

I vissa fall kan pulserande tinnitus vara ett tecken på en allvarligare medicinsk tillstånd, därför rekommenderar vi att du söker medicinsk hjälp hos en kvalificerad öron-, näs- och halsspecialist (ENT-specialist).

OFTAST STÄLLDA FRÅGOR

Tinnitus i båda öronen är ett tillstånd där en person hör en ringande, brusande eller hvissande ljud som inte kan komma från en extern källa, i båda öronen samtidigt.

Tinnitus i ett öra (unilateral tinnitus) kan orsakas av olika faktorer, inklusive öroninfektioner, uppbyggnad av öronvax eller huvud- och nackskador, bland andra. Unilateral tinnitus orsakas ofta av något som inte automatiskt påverkar båda öronen, som ansamling av vax i endast det ena örat.

Pulserande tinnitus är en typ av tinnitus där en person hör ett rytmiskt pulserande ljud i örat, som att höra sitt eget hjärtslag. Behandling av den underliggande tillståndet kan leda till att tinnitus försvinner.

Det finns för närvarande ingen medicinsk bot för tinnitus, men det finns behandlingar som kan hjälpa till att hantera symtomen. Dessa inkluderar ljudterapi, hörapparater, kognitiv beteendeterapi (rådgivning) och mediciner.

Tinnitus kan vara ett tecken på hörselnedsättning, men det kan också förekomma utan någon hörselnedsättning. Det är viktigt att genomgå en hörseltest för att avgöra om det finns någon underliggande hörselnedsättning som kan bidra till tinnitus.

Gå till toppen