HAR JAG TINNITUS? EN GUIDE TILL TINNITUS SYMTOM

HUR LÅTER TINNITUS?

Tinnitus har beskrivits på olika sätt – varje persons upplevelse kan variera. Dock är några av de vanligaste beskrivningarna av hur tinnitus kan låta följande:

  • Ringande (vanligtvis en konstant ton)
  • Dånande (som vågor som krasar mot stranden)
  • Surrande/brummande (som bin)
  • Pipande (som en vattenkokare som kokar)
  • Klickande (som cikador)
  • Knaster (som elektrisk störning på en högspänningsledning)
  • Vässande (som ett ånglok)
  • Pulserande (som ditt hjärtslag)

HUR OFTA UPPSTÅR TINNITUS?

Hur ofta tinnitus uppstår är också en mycket individuell upplevelse. Vissa personer upplever tinnitus endast under vissa förhållanden (till exempel hög stress) och/eller tinnitus kommer och går.

Andra hör kanske sin tinnitus hela tiden. Det är möjligt att tinnitus är konstant, men på grund av andra auditiva störningar och aktiviteter under dagen är du mindre medveten om din tinnitus.

VAD SKA JAG GÖRA OM JAG UPPLEVER TINNITUS?

Om du tror att du har tinnitus kommer det första steget vara att besöka din närmaste hörselvårdsspecialist. En hörspecialist är en hälso- och sjukvårdsperson med expertis på att utvärdera och hantera alla hörselrelaterade störningar, inklusive tinnitus.

Första steget är att boka ett möte med din närmaste HCP för en hörsel- och tinnitusbedömning. De kommer att kolla på din sjukhistoria, de symtom du upplever, lyssna på dina behov och utföra en hörselundersökning.

Efter detta kommer de att kunna ge rekommendationer om nästa steg, vilket kan inkludera tinnitusbehandling eller ett besök hos en annan medicinsk specialist, som till exempel en öron-, näs- och halsläkare.

Mer om tinnitus-specialister
Gå till toppen