HAR JAG TINNITUS? EN GUIDE TILL TINNITUS SYMPTOM

HUR LÅTER TINNITUS?

Tinnitus har beskrivits på olika sätt – varje persons upplevelse kan variera. Dock är några av de vanligaste beskrivningarna av hur tinnitus kan låta följande:

  • Ringande (normalt en konstant ton)
  • Rumlande (vågor som slår mot stranden)
  • Hummande (som bin)
  • Visslande (som en kokande vattenkokare)
  • Klickande (som cikador)
  • Knäppande (som elektriskt brus på en kraftledning)
  • Väsande (som ett ånglok)
  • Pulserande (som ditt hjärtslag)
     

HUR VANLIGT FÖREKOMMANDE ÄR TINNITUS?

Hur ofta tinnitus uppstår är också en mycket individuell upplevelse. Vissa personer upplever bara tinnitus under vissa förhållanden (vid exempelvis stress eller mental ansträngning) där tinnitus kan komma och gå. Andra kan höra sin tinnitus hela tiden.

Det är möjligt att tinnitus är konstant (kronisk tinnitus), men på grund av andra hörselstörningar och fysisk ansträngning och aktiviteter under dagen som kan maskera tinnitus, kan du vara mindre medveten om tinnitus.

VAD SKA JAG GÖRA OM JAG UPPLEVER TINNITUS?

Om du tror att du har tinnitus är det första steget att besöka din närmaste audionom. De har den vårdkompetens som krävs för att bedöma och hantera alla hörselrelaterade tillstånd, inklusive tinnitus.

Det första steget är att boka en tid hos din närmaste audionom för en fullständig hörsel- och tinnitusbedömning. De kommer att ta reda på din sjukdomshistoria, de tinnitussymtom du upplever, lyssna på dina behov och funderingar samt utföra en fullständig hörselundersökning.

De kommer sedan att kunna ge en rekommendation om nästa steg, som kan inkludera tinnitusbehandling eller en remiss till en annan läkare, till exempel en öron-, näs- och halsspecialist. Läs mer om tinnitusspecialister här.

Mer om tinnitus-specialister
Gå till toppen