WIDEX ZEN

ANVÄNDNING AV LJUD I TINNITUSHANTERING

Ljudterapi är en vanlig metod för hantering av tinnitus. Ljud som används i tinnitushantering kan vara förstärkt ljud från hörapparater, omgivande ljud, musik eller brus från brusgeneratorer.

Att använda ljud på detta sätt kan hjälpa till att minimera kontrasten mellan tinnitus och den omgivande ljudmiljön för att ge lindring från det störande ljudet. Ljudterapi hjälper också med avslappning. Eftersom stress är en av de främsta försämrande faktorerna i samband med tinnitus är stressreduktion en viktig del av effektiv tinnitushantering.

WIDEX ZEN FRAKTALTONER

Inspirationen till Widex Zen fraktaltoner kommer från de avslappnande effekterna av vissa typer av musik. Baserat på vad som kallas fraktal teknologi spelar Zen slumpmässiga toner som liknar klockspel och kan användas för avslappning och för att göra tinnitus mindre påtaglig.

Vad är fractal teknologi?

Fraktal teknologi är baserad på en matematisk algoritm och säkerställer att det inte finns några plötsliga förändringar i tonalitet eller tempo. Tonerna upprepar sig så att de låter bekanta och följer lämpliga regler, men varierar tillräckligt för att inte vara förutsägbara. Detta innebär att de inte är lik musik som du kanske minns och därför blir "immuna" mot dess avslappnande och tinnitusdämpande effekter.

Widex Zen fraktaltoners ljudprov

Aqua

Zen fraktalton med låg tonhöjd, långsamt tempo, stor tonalitet och ett begränsat dynamiskt område.

Coral

Zen fraktalton med medium tonhöjd, brett dynamiskt område, långsamt tempo och mindre tonalitet.

Lavender

Zen fraktalton med medium tonhöjd, brett dynamiskt område, snabbt tempo och större tonalitet.

Green

Zen fraktalton med medium tonhöjd, begränsat dynamiskt område, medium tempo och större tonalitet.

Sand

Zen fraktalton med medium tonhöjd, brett dynamiskt område, snabbt tempo och större tonalitet.

Noise

En ljudstimulans för användning i tinnitushantering för att uppnå vänjning och minska det störande ljudet.

TILLGÄNGLIGT I WIDEX HÖRAPPARATER

Zen-ljudprogrammet finns tillgängligt i Widex hörapparater.

Din hörselspecialist kan anpassa varje Zen-ton enligt dina preferenser när det gäller tonhöjd, tempo (hastighet) och volym – personligt anpassat för dig!

VANLIGA FRÅGOR

Ljudterapi hänvisar till användningen av behagliga ljud eller musik som minskar din tinnitus. Det kan också användas i samband med avslappningsövningar.
Widex Zen är slumpmässiga klockspelsliknande fraktaltoner baserade på vissa typer av musik som ska minska upplevelsen och det irriterande ljudet av tinnitus.
Gå till toppen